Skanska sparker 3.400

De kaller det å "markedstilpasse organisasjonen til lavere volum". I Norge betyr det krokern på døra for 800 personer.

Publisert Oppdatert

Skanska merker finanskrisen sterkt, og har mørkere skyler i horisonten enn på flere tiår.

- Det er utsikter til markant lavere aktivitet i 2009, sier de.

Derfor vil selskapet redusere sin kapasitet i Norden med 3.400 årsverk, av totalt 20.500.

I Norge dreier det seg om totalt 800 av 4700 årsverk. 250 er allerede er kuttet vekk. 150 årsverk blir borte ved "naturlig avgang", tror firmaet.

- Fallende ordrereserve og den rådende usikkerheten i markedet medfører at en kraftig nedbemanning er nødvendig. Vi må tilpasse organisasjon og kostnadsnivå et lavere volum. Det er en vond situasjon for oss alle, og spesielt for alle de personer og familier som blir direkte rammet, sier Geir M. Aarstad, administrerende direktør i Skanska Norge AS i en pressemelding.

Viktig å være ledende

Totalt skal rundt 600 fagarbeidere og 200 funksjonærer sies opp. Kostnaden ved nedbemanningen skal settes av i regnskapet for fjerde kvartal 2008, og nedbemanningene vil foregå frem til sommeren 2009.

- De tiltakene vi nå iverksetter skal, sammen med vår finansielle styrke, markedsmessige og geografiske spredning, bidra til at vi sikrer vår konkurransekraft også i et vanskelig marked. Vår ambisjon er fortsatt å være markedsledende i Norge, uttaler Geir M. Aarstad.