Ski stasjon utsettes

Publisert Oppdatert

Årsaken er at Jernbaneverket mener utbyggingen av Ski stasjon må sees i sammenheng med traséføringer for nytt dobbeltspor.

- Det ville vært dumt dersom vi var nødt til å gjøre arbeidet om igjen fordi planene ikke var godt nok samkjørte. Det er også et spørsmål om økonomi, sier prosjektleder Anne Kathrine Kalager i Jernbaneverket til ØB.