Skifter kabler for 115 millioner kroner

Denne sommeren er 15 tunneler på Vestlandet mørklagte fordi strømmen må kobles ut i hele eller deler av tunnelen. En av disse er Gudvangatunnelen, der én kilometer av den 11,5 km lange tunnelen lå mørklagt. Det mørklagte området var ikke der brannen startet.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Svein-Ove Arnesen
Publisert Oppdatert

Ex-kablene ble installert for strømforsyning til belysningen i årene 1988-1998. Kablene er sterkt utsatt for korrosjon på grunn av syredannelser, fuktighet og avgasser fra vegtrafikken, og det har vist seg at kablene har kortere levetid enn forventet. Hvis de ikke lengre oppfyller forskriftskravene må de enten utbedres omgående eller frakoples. Dette er forklaringen på at en del tunneler på Vestlandet er helt eller delvis uten belysning.

Liten risiko for trafikanter

Problemene med kabeltypen kan medføre fare ved berøring og brannfare. Dette gjelder både riks- og fylkesveger. Omtrent halvparten av tunnelene med ex-kabler ligger på Vestlandet.

Legger fram plan

Problemet med ex-kabler er omtalt i siste års statsbudsjett, der det ble avsatt 115 millioner kroner til å skifte ut ledningsnett i riksvegtunneler.

Statens vegvesen arbeider for tiden med handlingsprogrammet for perioden 2014-2017, som legges fram i januar 2014. Handlingsprogrammet vil gi en oversikt over hvilke tiltak og hvilke tunneler som prioriteres gjennomført i neste fireårsperiode innenfor rammene i nasjonal transportplan.

Varierende kostnader

FOU-prosjeketet varige konstruksjoner har levetid for konstruksjoner og installasjoner i tunneler som ett av sine tema. I dag brukes kabler med lengre levetid. Samtidig med kablene vil komponenter som kabelstiger, belysningspunkter, tavler og skap bli skiftet. De totale kostnadene vil variere fra tunnel til tunnel.