Skifter VA-anlegg i Lakselv

Paulsen Entreprenør AS i Lakselv er tildelt kontrakt i forbindelse med utskifting av deler av vann- og avløpsanlegget i Meieriveien og ved Coop Mega i Lakselv sentrum, skriver avisen Sagat.

Publisert Oppdatert

Det er Porsanger kommune som er oppdragsgiver og i alt fire anbud kom inn i forbindelse med utlysing av oppdraget.

Paulsen Entreprenør AS hadde det klart billigste anbudet med 1,3 millioner kroner og ferdigstillelse innen 60 dager.

De tre andre tilbyderne var Odd Mathisen AS med et anbud på 2,4 millioner kroner og en anleggstid på 120 dager, Tormod Kristensen Maskin AS på 1,6 millioner kroner med en anleggstid på 60 dager og Kåre K. Kristensen AS med 2,6 millioner kroner og en byggetid på 120 dager.