Skippertak i Alta

Publisert Oppdatert

- Nå går det bare én vei med standarden, sier Altaposten.

Finnmark fylke låner 40 millioner.

Og: Statens vegvesen får alle millionene de har bedt om for å sette Raipasveien, Aronnesveien og Avziveien i stand.

Så dårlig og svekket er svingen ved Statnett i Raipas at veien er gjort enveiskjørt. Om svingen utbedres eller rettes helt ut når Raipasveien får 18 millioner kr til utbedringer i 2009 og 2010, har ikke Statens vegvesen tatt stilling til ennå.

Finnmark fylkeskommune låner 40 millioner kroner for å få råd til å utbedre de verste blant fylkets mange skrale veier. Det betyr at Raipasveien får 18 millioner kr over to år, Aronnesveien 7,5 millioner og Avziveien 6,9 millioner.

- I dag er vi veldig godt fornøyd. Det er mange gledelige nyheter i fylkesordførerens forslag til budsjett for 2009, kommenterer distriktsveisjef Ingeborg Solberg.

Ikke mer melis

I statusrapporten Statens vegvesen har laget for Finnmarks veier, bruer og kaier, på oppdrag for Finnmark fylkeskommune, er de tre nevnte veistrekningene listet opp i kategorien for «må»-tiltak. Og nå får Solberg alt hun har bedt om for disse veiene.

- Det betyr at vi nå kan gjøre en ordentlig jobb, og slipper å holde på med tynne melisdryss. Nå skal vi gjøre et skikkelig forarbeid, og satser på å komme i gang med veiene til sommeren, sier Solberg til Altaposten.

Raipasveien får den mest omfattende rehabiliteringen. Veien skal forsterkes og dreneres for 14 millioner kr. Oppå forsterkningen skal det på plass seks km med nytt dekke mellom grustaket i Raipas og Kronstad. Veien skal i tillegg få nye skilter og nytt rekkverk.

På Aronnesveien skal man legge på nytt bærelag og asfaltere vekk sporene. Det skal også dreneres bedre langs veien. I tillegg skal skog ryddes og skilt byttes ut.

Avziveien skal forsterkes, og ni km av veien skal få nytt dekke. Det blir også penger til skogrydding og fornyelse av skiltene.

Skippertak

Aronnesveien er fylkets desidert mest trafikkerte fylkesvei, med en årsdøgntrafikk på 5.200. Raipasveien er nr to med en årsdøgntrafikk på 4.340, hvorav mesteparten går mellom Alta bru og Kaiskuru. Avziveien har en årsdøgntrafikk på 600.

- Nå tar vi et skippertak, og krysser av på lista; ferdig, ferdig, ferdig. Deretter følger vi lista nedover og tar de neste dårlige veiene fra 2011, melder fylkesråd for samferdsel, Kåre Simensen.

- Du var lei av maset om disse veiene?

- Jeg har fått en del eposter med bilder og kommentarer. Men vi kan ikke leve med så dårlige veier. Vi har lagt kriterier som næringsliv og årsdøgntrafikk til grunn, og utfra det har vi valgt Avzi, Raipas og Aronnes, i tillegg til Skipsfjordhøgda-Gjesvær og Wesselborgen-Haganes, opplyser Simensen.

Forventer bred enighet

Han tar det for gitt at forslaget om å øke neste års bevilgning til veiinvesteringer fra 9 til 36 millioner kr, og 2010-bevilgningen fra 9 til 22 millioner kr, går rett gjennom i fylkestinget, der det i alle fall til nå har vært bred enighet om at det må satses sterkere på samferdsel.

- Får vi ikke dette til nå, må vi stenge veiene. Og jeg tar det for gitt at Statens vegvesen setter fart på arbeidet når pengene er på plass, fastholder Simensen.

- Du er ikke redd for å bli beskyldt for å være vestfylkets mann?

- Nei, jeg er samferdselens mann, og alle som ferdes på veiene vet at disse strekningene er de dårligste vi har.