Skjerper rutinene etter arbeidsulykker

Bedrifter skremt etter to dødsulykker på kort tid.

Publisert Oppdatert

Torsdag omkom en mann da han falt 15 meter ned fra et tak i Glomfjord Industripark.

Skanska har nå sendt e-post med bilde fra ulykkesstedet til skrekk og advarsel for alle sine byggeplasser i Nord-Norge.

HMS-rådgiver i Skanska region nord, Arne Munkvold, håper med dette å unngå at lignende ulykker skjer hos dem.

- Jeg ønsker at de som jobber i høyden tar til seg det som har skjedd. Det er en risikofylt jobb, man må tenke sikkerhet, sier han til NRK Nordland.

- "Kan jeg sikre meg en eller to ganger for å hindre at jeg faller ned?", er et viktig spørsmål å stille seg, ifølge Munkvold.

Skrekk-eksempler

To dødsulykker på kort tid skremmer byggeindustrien i nord. I Rana falt en mann ned fra et lift og døde, mens den andre omkom da han falt ned fra et tak.

Det siste døgnet har Arbeidstilsynet fått flere telefoner fra bedrifter som er redd for at det samme kan skje hos dem.

Magne Kristensen ved Arbeidstilsynet i Nord-Norge tror en av årsakene til at arbeidere tar en ekstra risiko kan være tidspress ved mange byggeplasser.

- Det er tidspress i bygg- og anleggsbransjen for tiden.

- De skal nesten ha ferdig byggene nærmest før de har startet på dem.

Det fører til mange farlige situasjoner, mener Kristensen.

"..Skal bare..."

Arne Munkvold i Skanska tror også at mange har en trygghet og selvtillit som gjør at de ikke alltid sikrer seg hver gang, Det betyr at de ikke bruker rekkverk eller seler.

- Ofte hører vi "skal bare gjøre", at man tar et enkelt hiv med last av isolasjon eller planker.

- Og så skjer det, sier Munkvold.

Ikke særs høyt

I 2007 ble det innrapportert 2526 ulykker i Bygge- og anleggsvirksomhet til Arbeidstilsynet. Det er en frekvens på 14, som ikke er spesielt høyt sammenlignet med andre yrkesgrupper. For eksempel hadde Trevareproduksjon en frekvens på 27 og produksjon av maskiner og utstyr hadde en frekvens på 12, det vil si antall ulykker per 1000 sysselsatte.