Slår alarm om manglende vedlikehold

Det trengs 800 milliarder kroner for å få orden på offentlige bygg og infrastruktur, ifølge ny rapport.

anlegg vei generell jernbane tog kø

anlegg vei generell jernbane tog kø

Publisert Oppdatert

Rapporten som er laget av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) legges frem på årets Byggedager i Oslo onsdag, under tittelen "State of the Nation".

Og at det er noe definitivt råttent over norsk infrastruktur går klart frem av rapporten..

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har gått gjennom bygg og anlegg til en samlet verdi av 4.000 milliarder kroner, og konklusjonen er at det er store etterslep innen åtte av elleve områder.

- Vi mener det er alvorlig fordi det skyldes årelang forsømmelse av samfunnets hovedpulsårer, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF til Dagens Næringsliv.

Rapporten deler ut karakterer fra 1 til 5 (best) til de ulike sektorene. I snitt scorer Norge 3, noe som tilsvarer «akseptabel, men ikke god standard».

De to områdene som får stryk-karakter, er jernbane og avløpsanlegg. Begge får karakteren 2, som betyr at anleggene vurderes å være i så dårlig forfatning at funksjonaliteten er truet. Etterslepet på jernbane anslås til 200 milliarder kroner og for vann- og avløp til 110 milliarder kroner.

Bare lufthavner, avfallsanlegg, energiproduksjon og energidistribusjon gis godkjent karakter hva dagens standard angår.

For oppgradering av kommunale bygg anslås etterslepet for nødvendig oppgradering til 300 milliarder kroner, for riksveier det samme, mens helsebygg trenger 25 milliarder kroner for å bli oppgradert til god standard.

- Hvis ikke byggene og anleggene vedlikeholdes, forringes samfunnets investeringer og verdier. Det innebærer at vedlikeholdskostnadene stadig øker, sier Hansteen i en pressemelding til NTB.

Rapporten legges fram på Byggedagene 2010 i Oslo onsdag for en samlet byggenæring og sentrale politikere. Blant andre er samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), leder for transportkomiteen på Stortinget Knut Arild Hareide (KrF), leder for kommunal- og forvaltningskomiteen Heikki Holmås (SV) og Høyre-leder Erna Solberg invitert.