Slår sammen dobbeltspor-utbygging

Ved å koble sammen to ubygginger av dobbeltspor i Vestfold spares flere års byggetid. Ved å håndtere de to prosjektene i én operasjon blir dobbeltsporet mellom Holm i Sande og Nykirke ved Horten, via en stasjon inne i fjellet ved Holmestrand, ferdig i 2014-2015, fire år før tiden, skriver NTB

Navarsete samferdsel

Navarsete samferdsel

Publisert Oppdatert

Denne løsningen gjør at togene kan passere i 250 kilometers fart. Det blir plass til flere tog på strekningen og forhåpentlig større punktlighet.

- Planleggingen i Jernbaneverket tilsier at dette kan gjøres som ett stort prosjekt, og oppstarten vil skje sommeren 2010. Det å se lengre strekk i sammenheng er helt i tråd med regjeringens tenkning om vei og bane. Det gir rasjonell framdrift og fordyrer praktisk talt ikke, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) til NTB.

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til fem milliarder kroner og inngår i Nasjonal transportplan som ble vedtatt i Stortinget før sommeren. Ekstrakostnadene ligger på rundt 100 millioner kroner.