Slik er anleggsmarkedet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) presenterer hvert kvartal en analyse av anleggsmarkedet med utgangspunkt i Statens vegvesens anbudsoversikt og tall fra SSB. Første publikasjon i 2013 er en oppsummering av hovedtrekkene i 2012.

Publisert Oppdatert
Adm. direktør i MEF, Trond Johannesen, påpeker at anleggsbransjen hadde vært mer tjent med en bedre fordeling av kontraktene. - For mange utlyses samtidig, sier han.

Adm. direktør i MEF, Trond Johannesen, påpeker at anleggsbransjen hadde vært mer tjent med en bedre fordeling av kontraktene. - For mange utlyses samtidig, sier han.

Håvard Almås, Næringspolitisk rådgiver hos MEF, forteller til tungt.no at selv om 2012 var et godt år for anleggsmarkedet på landsbasis, opplevde enkelte regioner, da særlig Ader-regionen, ordremangel og permitteringer.

Håvard Almås, Næringspolitisk rådgiver hos MEF, forteller til tungt.no at selv om 2012 var et godt år for anleggsmarkedet på landsbasis, opplevde enkelte regioner, da særlig Ader-regionen, ordremangel og permitteringer.

MEFs analyse av anbudsoversikten til Statens vegvesen viser at det i 2012 var anbudsfrist for kontrakter til en samlet verdi av 17,7 mrd. kr, mot 16,2 mrd. kr i 2011, basert på laveste anbud per kontrakt. Samlet kontraktsverdi var suverent høyest i Region Øst, med 7,5 mrd. kr. Mye takket være Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen. Lavest samlet verdi var det i Region Sør, med om lag 1,8 mrd. kr.

- Det var et høyt aktivitetsnivå i anleggsbransjen i 2012 landet sett under ett, og tallene fra Statens vegvesen og Statistisk sentralbyrå viser en betydelig økning fra 2011. Samtidig har vi registrert at det i noen regioner i perioder har vært mangel på oppdrag. Særlig gjelder dette Agder-regionen, hvor bedrifter har sett seg nødt til å permittere ansatte grunnet svikt i oppdragsmengden, sier Trond Johannesen, MEFs administrerende direktør.

Stabil konkurranse

På landsbasis i 2012 har det i snitt, for samtlige kontrakter, vært 3,8 tilbydere per kontrakt i regi av Statens vegvesen, mot 3,6 tilbydere i 2011.

- Vi registrerte en nedgang i antall tilbydere fra 2010 til 2011. I 2010 var det i gjennomsnitt 4,5 tilbydere per kontrakt i regi av Statens vegvesen, mens det i 2011 falt til 3,6 tilbydere.

Tallene våre viser at konkurransenivået har økt i 2012, noe som indikerer at bransjen har tilpasset seg aktivitetsnivået i anleggsmarkedet. Dette gjør at vi også er positive til at norsk anleggsbransje er i stand til å håndtere en videre satsing, påpeker Trond Johannesen.

For mange kontrakter utlyses på samme tid

Samlet var det i 2012 anbudsfrist for 484 kontrakter i regi av Statens vegvesen, mot 503 kontrakter i løpet av fjoråret. Flest kontrakter var det i Region Vest, 118 kontrakter, og færrest i Region Midt, med 70 kontrakter. Det var i løpet av første halvår anbudsfrist for 301 kontrakter, mot kun 183 i andre. MEF mener denne fordeling er uheldig.

- Det er fortsatt utfordringer når det gjelder hvordan kontraktene i regi av Statens vegvesen fordeles utover året. For mange kontrakter har anbudsfrist i samme tidsrom, da først og fremst etter påske og etter sommerferien.

Anbudsoversikten fra vegvesenet viser at det i andre kvartal 2012 var anbudsfrist for kontrakter for om lag 5,3 milliarder kroner, mot 1,2 milliarder kroner i fjerde kvartal. Vi er overbevist om at bransjen ville vært tjent med en bedre fordeling av kontraktene.

Dette er noe vi også tidligere har påpekt overfor Statens vegvesen, og vi vil jobbe videre med denne problemstillingen, avslutter Trond Johannesen.

Les også: Slik er markedssituasjonen i anleggsbransjen