Slik er markedssituasjonen i anleggsbransjen

Med utgangspunkt i Statens vegvesens anbudsoversikt og tall fra SSB, har MEF utarbeidet en analyse av markedssituasjonen i anleggsbransjen for 2012.

Publisert Oppdatert

MEFs «Fakta og analyse» publiseres fire ganger i året. Forbundet gjør oppmerksom på at det kan forekomme etterregistrering av kontrakter i anbudsoversikten fra Statens vegvesen. Dette kan igjen føre til enkelte avvik i tallene.

Dette er konklusjonene:

  • Statens vegvesen hadde i 4. kvartal 2012 anbudsfrist for 64 kontrakter, mot 119 kontrakter i løpet av 3. kvartal.
  • Samlet har det vært anbudsfrist for 484 kontrakter i regi av Statens vegvesen i 2012, mot 503 kontrakter i året før.
  • Basert på laveste anbud pr kontrakt hadde kontraktene i 2012 en samlet verdi på 17,7 milliarder kroner. Samlet verdi for 2011 var 16,2 milliarder kroner.
  • Høyest samlet kontraktsverdi var det i Region Øst, med 7,5 mrd. kr, og lavest i Region Sør, med ca. 1,8 mrd. kr.
  • På landsbasis i 2012 har det i snitt, for samtlige kontrakter, vært 3,8 tilbydere pr kontrakt i regi av Statens vegvesen, mot 3,6 tilbydere i 2011. Konkurransen har vært sterkest i Region Sør (Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Vestfold) med 4,2 tilbydere pr kontrakt, og svakest i Region Vest (Hordaland, Rogland og Sogn og Fjordane), med 3,6 tilbydere pr kontrakt.
  • Det var i 2012 anbudsfrist for flest kontrakter i regi av Statens vegvesen i Region Vest, med 118 kontrakter, og færrest i Region Midt (Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag), med 70 kontrakter.
  • I 2012 hadde ca. 58 prosent av kontraktene i regi av Statens vegvesen en verdi under 10 millioner kroner, målt etter laveste anbud per kontrakt.
  • Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bedrifter med arbeidsområder innen vei og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i 2012 (t.o.m. 4. termin/august) hadde en samlet omsetning på 40,5 milliarder kroner. Dette er en vekst på 14,7 prosent sammenlignet med samme periode 2011.