Små endringer i produksjonen

En oversikt fra Statistisk Sentralbyrå viser at produksjonen i bygg og anlegg økte med 0,9 prosent fra 1. kvartal 2010 til 2. kvartal, ifølge sesongjusterte tall.

Publisert Oppdatert

Produksjonen var i 2. kvartal i år 0,9 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Sesongjusterte tall for 2. kvartal 2010 viser ingen endring i byggevirksomheten sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Anleggsvirksomheten gikk ifølge sesongjusterte tall ned 2,7 prosent fra 1. kvartal 2010 til 2. kvartal i år og var 5,0 prosent lavere enn på samme tid i 2009