Små svigninger i ledighetstallene

Publisert Oppdatert

Arbeidsledigheten i april var på 3,1 prosent, viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Ved den forrige målingen var ledigheten på 3,2 prosent.

Sesongjusterte tall fra SSB viser at sysselsettingen i april holdt seg på samme nivå som i januar. Tar man hensyn til feilmarginen, har sysselsettingen holdt seg på samme nivå siden mai 2008.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten økte med 3.000 personer fra januar til april, noe som, ifølge SSB, ligger innenfor feilmarginen i arbeidskraftundersøkelsen.

Tallet på registrerte arbeidsløse pluss personer på arbeidstiltak hos Nav økte med 14.000 i den samme perioden.