Småbedriftene bukker under

I mai var det tre ganger flere konkurser i bygg og anlegg enn i samme måned i fjor.

Publisert Oppdatert

- Så langt i år har totalt 70 prosent flere norske bedrifter gått konkurs enn i samme periode i fjor. Men flere bransjer opplever en tredobling og firedobling av antall konkurser, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Blant bransjene som rammes hardest akkurat nå, er industri og varehandel, i tillegg til bygg og anlegg.

Kraftig avskalling

546 bedrifter innen bygg og anlegg har gått konkurs så langt i år, mot 220 på samme tid i fjor. I mai er utviklingen dramatisk, med 122 konkurser, mot 43 i mai i fjor.

- Det er mange av de mindre håndverksbedriftene som nå går konkurs. Noen av dem er relativt nyetablerte, og noen har vært useriøse, sier administrerende direktør Per Helge Pedersen i Byggeindustrien til Newswire.

Men også flere større bedrifter med 70-80 ansatte har tatt store sjanser og satset for kraftig på store oppdrag, ifølge Pedersen.

- Byggebransjen har hatt en eventyrlig boom, og det har ført til at noen bedrifter har mistet kontrollen på kostnadene. Avskallingen gjør at vi nå er tilbake på 2006-nivå, sier han.

Det finnes rundt 40 000 byggefirmaer i Norge. Bransjen er landet største og omsetter for rundt 500 milliarder kroner i året.

Det er flest byggefirmaer, og ikke anleggsfirmaer, som går konkurs.

Stor spredning

Totalt var det 409 konkurser i mai. Det er færre enn de foregående månedene og på nivå med konkurstallene for januar, viser analysen fra Experian.

Maitallene viser at mange fylker har mer enn dobbelt så mange konkurser som i mai i fjor. Det gjelder Finnmark, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest-Agder, Telemark og Vestfold.

Så langt i år er det Vestfold og Møre og Romsdal som har den største økningen i tallet på konkurser.