Smålenene bru åpnet

I dag åpnet statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) den nye strekningen på E18 mellom Krosby i Askim og Knapstad i Spydeberg.

Publisert Oppdatert

Det dreier seg om den nye parsellen mellom Krosby i Askim og Knapstad i Spydeberg, en strekning på åtte kilometer med midtdeler. Symbolet på denne strekningen er Smålenene bru som har fått en flott utforming der den krysser Glomma. Åpningen ble markert med taler fra regionsdirektør Sidsel Sandelien i Statens Vegvesen. Hun hadde fått storfint besøk av både statsminister Jens Stoltenberg og Magnhild Meltveit Kleppa, som fikk æren av å åpne de nye åtte kilometerne.

Rallyinnslag

Dette er andre gangen Jens Stoltenberg åpner en parsell av E18 gjennom Østfold. Forrige gang var i september 2007, da parsellen Sekkelsten-Krosby ble åpnet. Dagens arrangement på nye Smålenene bru og inne i Askimporten tunnel, hadde et fargerikt innslag av Solberg brødrene som ankom i hver sin rallybil til stor glede for de minste og en del andre. De oppfordret til ikke å kjøre som de selv ofte gjør, men ta det pent i trafikken og tenke på sikkerheten. Som mange andre i Østfold, var rallybrødrene fornøyd med at en ny strekning nå endelig kunne trafikkeres.

1,4 milliarder

Prosjektet har kostet 1,4 milliarder 2010-kroner og har holdt seg innen for rammene.  Ved å kombinere økte statlige bevilgninger sammen med bompenger fra bilistene, har det vært mulig å fremskynde prosjektet. Neste år fortsetter utbyggingen og arbeidet på strekningen Melleby-Momarken starter. Knappstad-Akershus skal etter planen starte opp i 2013.

Det er blitt lagt vekt på utforming, særlig av Smålenene bru som er et pent skue både i dagslys og på kvelden. Kveldstid er bruspennet med de 14 kablene opplyst med lyskastere og prydes av blått lys på toppen som er 78 meter høyt. Den erstatter dagens bru som ble åpnet i 1961 og som da kostet 2,3 millioner kroner. E18 har nå fått en sammenhengende firefelts standard fra Spydeberg til rett utenfor Mysen og for disse Spydeberg betyr dette ekstra mye. Det er snakk om 14 000 biler i døgnet som nå slipper å kjøre gjennom Østfoldbyen.

Både Kleppa og Stoltenberg la vekt på hvor viktig denne veien er for yrkessjåførene og all godstrafikken som går der. Det ble også nevnt fra begge politikerne at Østfoldingene har blitt de råeste samferdselslobbyistene i landet, til stor jubel fra de fremmøtte.