NCC med smeltelekter:

Snø til sjø

Den spesialkonstruerte lekteren vil ta unna 460.000 kubikkmeter snø i løpet av 8 ukers drift.

NCCs snøsmeltelekter henter sjøvannet 100 meter ute og 22 meter ned i havnebassenget. Temperaturen er stabil på fire grader der, viser målinger fra flere år tilbake.

NCCs snøsmeltelekter henter sjøvannet 100 meter ute og 22 meter ned i havnebassenget. Temperaturen er stabil på fire grader der, viser målinger fra flere år tilbake.

Publisert Oppdatert
Dette gapet vil fra første januar kunne svelge unna 500 kubikkmeter snø i timen.

Dette gapet vil fra første januar kunne svelge unna 500 kubikkmeter snø i timen.

Den polskbygde lekteren måler 50 meter i lengden og 26,5 meter i bredden. 460.000 kubikkmeter snø vil omgjøres til rent sjøvann i løpet av 8 uker.

Den polskbygde lekteren måler 50 meter i lengden og 26,5 meter i bredden. 460.000 kubikkmeter snø vil omgjøres til rent sjøvann i løpet av 8 uker.

Rcontainer har levert to Cummins aggregater montert i hver sin 20-fots container, en dieselcontainer, en styrecontainer og en instrumentcontainer.

Rcontainer har levert to Cummins aggregater montert i hver sin 20-fots container, en dieselcontainer, en styrecontainer og en instrumentcontainer.

NCC har nå selv tatt patent på dette systemet som er det første av sitt slag i verden. Oppmerksomheten og pågangen har vært stor rundt prosjektet og NCC ser ikke bort i fra å produsere flere slike anlegg ved andre kystbyer i fremtiden.

150 millioner

Kontrakten NCC Construction har inngått med Oslo kommune er i størrelsesorden 150 millioner kroner. Avtalen innebærer at NCC skal motta all snø som kjøres bort fra gater og veier i Oslo. Den endelige sluttsummen vil likevel avhenge av hvor mange kubikkmeter snø som blir smeltet.

Pågangen med snø vil også avgjøre bemanningen, men det er gjort klart for at tre mann og tre skift skal sørge for døgnkontinuerlig drift.

Fire grader

Anlegget smelter snøen med hjelp av energi som blir hentet ut fra plusstemperaturen i sjøvann. To kraftige pumper henter sjøvann gjennom et hundre meter langt rør på 120 centimeter i diameter. Vannet blir hentet opp der havnebassenget er 22 meter dypt. På det dypet holder temperaturen seg på fire grader konstant.

- Det er et bra sted å hente vannet fordi det er målt til å holde en stabil temperatur på fire grader gjennom flere år nå, forklarer Hans Kevin i NCC Construction.

Miljøgevinsten

Snøen og isen blir knust og blandet med dette sjøvannet, så går vannet gjennom en prosess hvor den blir renset for forurensing som faste partikler, oljerester og tungmetaller.

Man blir da kvitt deponier på land som avgir forurensa partikler eller salt i grunnvannet. I tillegg vil antall kjørte kilometer for å frakte snøen gå ned siden man får et fast sted å forholde seg til midt i Oslo. I følge NCCs beregninger skal prosjektet gi en reduksjon av CO2 tilsvarende 270 personbiler. Lekteren skal være i drift fra første januar 2012.

Rcontainere

Av den totale prislappen, går 1,5 millioner til Rcontainer. Eier og styreleder Richard Sandvik er fornøyd med å bli valgt som leverandør til det prestisjefylte prosjektet. Da AnleggsMagasinet besøkte Oslo havn, hadde de levert to Cummins aggregater montert i hver sin 20-fots container, en dieselcontainer, en styrecontainer og en instrumentcontainer. Cummins-aggregatene er på 300 kilowatt hver seg og skal parallellkjøres for å produsere 600 kilowatt.

Containerne har luftfiltre som regulerer luftfuktigheten fra sjølufta for å unngå korrosjon på maskiner og utstyr. For Rcontainer er dette et spennende prosjekt, og om det blir vellykket finnes det forhåpninger om flere slike oppdrag.

Når snøsmeltern er i full gang vil to kraftige pumper ta inn 3000 kubikkmeter sjøvann i timen. Snøen blir smeltet både av det milde sjøvannet og av at dette området vil være under en teltduk og være oppvarmet.

Når snøsmeltern er i full gang vil to kraftige pumper ta inn 3000 kubikkmeter sjøvann i timen. Snøen blir smeltet både av det milde sjøvannet og av at dette området vil være under en teltduk og være oppvarmet. Foto: NCC Construction