Søk om gravetillatelser på nett

Statens vegvesen har i samarbeid med Oslo kommune i lengre tid jobbet med utvikling av elektroniske søknadsskjemaer for graving i offentlig grunn. Nå er skjemaene klare til bruk.

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen har i samarbeid med Oslo kommune i lengre tid jobbet med utvikling av elektroniske søknadsskjemaer for graving i offentlig grunn. Nå er skjemaene klare til bruk.

Dette betyr at hvis du skal søke om tillatelse for å grave på offentlig grunn, om arbeidsvarsling eller leie av offentlig grunn til byggeformål i Oslo, søker du nå elektronisk på vegvesen.no.

Elektroniske søknadsskjemaer skal bidra til bedre løsninger for alle involverte parter. Tiltakshavere og entreprenører får nå et redskap til bedre å kunne planlegge graving eller annet formål de skal søke om. Eiere av infrastruktur kan bedre sikre seg mot at deres anlegg ikke skades. Grunneiere/forvaltere kan enklere kontrollere at områdene er satt i stand til riktig tid.