Søker unge teknologer og planleggere

Ønsker du å bidra til gode løsninger for samfunnsutviklingen? Nå søker Vegvesenet 30 nyutdannede innen teknologi- og planleggingsfag til sitt rekrutteringsprogram.

Publisert Oppdatert

- Hvert år siden 2006 har Vegvesenet tatt opp cirka 30 nyutdannede med master- eller bachelorgrad innenfor teknologi- og planleggingsfag, sier prosjektleder Torbjørn Risan i Statens vegvesen. 

Programmet er en kombinasjon av praksis og opplæring på felles samlinger, og gir deltakerne god kjennskap til etatens oppgaver og satsingsområder. Deltakerne får spennende oppgaver og innsikt i alle faser av et vegprosjekt. De ser planer bli til virkelighet, og bidrar til å skape gode løsninger for samfunnsutviklingen.

- De som blir med på programmet får fast tilsetting og deltar i et opplegg som gir både faglig og personlig utvikling, sier Risan. De vil jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver innen fagområder som for eksempel:

¿ veg- og transportplanlegging

¿ vegbygging, drift og vedlikehold

¿ konstruksjon og teknologi

¿ geoteknikk

¿ miljø

¿ universell utforming

¿ trafikksikkerhet og trafikkteknikk

Men Vegvesenet gir ingen lang frist. Søknadsfrisen går ut allerede 23. januar, altså i dag.

Her kan du sende søknad.