Som fra ”Discovery Channel”

Førstkommende mandag slepes en spesiell betongkonstruksjon fra den gamle tørrdokken på FMV- området i Fredrikstad. Den skal senkes i indre basseng i Oslofjorden og lastes med...biler.

Foto: Per H. Forsberg

Publisert Oppdatert

Skanska bygger og utvikler undervannsparkering på Tjuvholmen i Oslo. Prosjektet er unikt - det har aldri tidligere blitt bygget et parkeringshus på tilsvarende måte. Anlegget blir senket ned under vannet. På taket av undervannsparkeringen får Oslo titusener av nye verdifulle kvadratmeter til boliger og kontorer. Prosjektet utgjør en betydelig del av tomtearealet på Tjuvholmen.

Et prosjekt som ut av "Extreme Engineering"

Skanska utnytter kjent teknologi til ny anvendelse på en unik måte. Prosjektet bygger på erfaringer gjort i forbindelse med bygging av senketunnelen i Bjørvika og Skanskas etter hvert brede erfaringer med marine betongkonstruksjoner.

Dokka fra "Lange, flate¿II"

Tjuvholmen Utvikling valgte Aas-Jakobsen og Skanska Norge til å etablere Tjuvholmen. Avtalen omfatter etablering av et dekke over sjøen som danner byggetomt og være fundamentering for overliggende bygg. Underliggende arealer benyttes til parkering, boder, lager, tekniske rom etc. Konstruksjonen fløtes inn og settes på pilarer til fjell. Produksjonen av kassene foregår i Fredrikstad, i en tørrdokk hele Norge ble kjent med gjennom Harald Zwart-filmen "L ange, flate ballær II".

Det er første gang en slik løsning benyttes i forbindelse med et byggprosjekt.

Ideen er utviklet av Aas-Jakobsen gjennom flere store prosjekter innenfor bru og samferdsel og er senest benyttet på senketunnel i Bjørvika.

Rent "håndarbeid"

I tørrdokken i Fredrikstad er 45 000 m3 med betong og 13000 tonn med armering blitt omgjort til en ny stor bit av Oslo. De enorme betongkonstruksjonene på opptil 155 meter x 24meter x 14meter blir fraktet sjøveien fra Fredrikstad til Oslo. Oslo Plaza er til sammenligning 117m høyt. Prosjektet er nyskapende og unikt og har aldri tidligere blitt gjort i Norden. Rundt 180 personer har på det meste jobbet med å bygge parkeringshuset. Alt er bygd med håndkraft; ingenting er prefabrikkert. Skanska-arbeidere har bygget forskaling og bundet jern før spesialprodusert betong er fylt i de gigantiske støpeformene. De tre betongelementene ser ut som store badekar eller kasser. Veggene i kassene er 50 cm tykke. Betongen som er brukt er prosjektert til å vare i 300 år.

Oslo vokser

Etablering av dekke over sjøen skal brukes som fundamentering for videre bygging, en ikke uvesentlig arealforlengelse av bryggearealet i hovedstaden..

Sluttresultatet er 30 000 kvadratmeter parkeringshus, under Indre havnebasseng, midt i trafikkerte, sentrale Oslo. Dette tilsvarer et areal på 3, 7 fotballbaner.

Prosjektet er kostnadsberegnet til NKR 780 millioner.