Sotrasambandet: To alternativer

For den videre planleggingen av bru- og vegprosjektet Sotrasambandet i Hordaland skal det legges to alternativer til grunn.

Publisert Oppdatert

Det ene alternativet omfatter bygging av ny firefelts hovedveg mellom Kolltveit og Storavatnet/Ringveg vest i Bergen. Dette innebærer ny firefelts bru mellom Lille-Sotra og Bergen.

Det andre alternativet omfatter utvidelse av dagens riksveg 555 til fire felt mellom Kolltveit og Storavatnet og bygging av ny tofelts bru, som sammen med dagens Sotrabru vil gi firefelts vei.

Opplegget for videre planlegging er nå fastsatt av Samferdselsdepartementet, opplyses det til tungt.no i en pressemelding.