Sparer 100 millioner på rask byggetid

Et år raskere byggetid enn vanlig for store vegprosjekt gjør at Statens vegvesen sparer samfunnet for 100 millioner kroner i rentekostnader på E6-strekningen Dal-Minnesund. Gevinsten får bilistene i form av lavere bompenger.

Statsminister Jens Stoltenberg ga ros til Statens vegvesen for å bygge raskt og billig, før han og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet den nye vegstrekningen med god hjelp fra prosjektleder Taale Stensbye og leder av store prosjekter Stein Fyksen.

Statsminister Jens Stoltenberg ga ros til Statens vegvesen for å bygge raskt og billig, før han og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet den nye vegstrekningen med god hjelp fra prosjektleder Taale Stensbye og leder av store prosjekter Stein Fyksen. Foto: Foto: Per Kollstad

Publisert Oppdatert

Foto: Foto: Per Kollstad

Med en fart på 800 meter veg i måneden har entreprenørene Mesta, Veidekke og NCC bygd veg i stort tempo fram til åpningen 7. november. Med tradisjonell gjennomføring av prosjektet ville åpningen skjedd etter tre til fire år etter byggestart i 2010. Det kommer bilistene som skal betale 2/3 av regningen gjennom bompenger til gode.

- 100 millioner kroner i sparte rente- og administrasjonskostnader betyr 1,5 kroner lavere bompengetakst på strekningen for bilistene, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen, E6- Gardermoen-Biri.

Vegvesenet har ikke fått det endelige sluttoppgjøret fra entreprenørene. Foreløpige beregninger viser at regningen blir vel 2,3 milliarder kroner.

Nok penger og nok folk

Nok mannskap og nok penger er de viktigste årsakene til at entreprenørene har kunne jobbet så raskt. På det meste har 700 mennesker vært sysselsatt med å bygge den nye vegstrekningen.

Bompengeselskapet har tatt opp et lån på 2,3 milliarder kroner.

- E6-utbyggingen fra Dal til Minnesund viser at offentlig styrte vegprosjekter er effektive så lenge vi får nok midler til å gjennomføre utbyggingen slik vi ønsker, sier prosjektlederen.

- Hva har vært mest krevende med arbeidet?

- Utvidelsen av Minnesund bru fra to til fire felter har vært en utfordring. Likevel er det omleggingen av E6 trafikken på mindre veger gjennom Eidsvoll som har vært mest krevende.

Sparte liv

Den største gevinsten av ny veg er større trafikksikkerhet. Strekningen Dal - Minnesund er en del av den svært ulykkesutsatte vegen mellom Gardermoen og Mjøsbrua. Trafikken har økt med mer enn 50 prosent siden 1994. Mer enn 100 personer har mistet livet i trafikkulykker på strekningen Gardermoen- Mjøsbrua

- Med denne åpningen på E6 går trafikken på veger med fire felter og midtdeler de 18 milene fra Minnesund til Svinesund. Det har betydd enormt for trafikksikkerheten. Ny veg betyr at ni av ti dødsulykker forsvinner, sier Stensbye.

Vegvesenet fortsetter utbyggingen av E6 nordover mot Kolomoen. Planen er å åpne strekningen Minnesund- Labbdalen (22 km) i 2014 med byggestart våren 2012. Da er strekningen til Kolomoen ferdig med fire felter. Arbeidet med å planlegge vegen videre til Moelv foregår med stort trøkk. Kommunedelplanen for utbyggingen gjennom Hamar kommune er til behandling i Miljøverndepartementet. Lenger nord planlegger Vegvesenet ny E6 helt til Otta. Strekningen Øyer -T retten åpner etter planen i 2013.