Volvo på båt:

Spesialbeskyttet Volvo EC380DL på M/S Cabal

M/S Cabal frakter grus, pukk, stein og asfalt langs norskekysten. Til å håndtere massene brukes en spesialpreparert Volvo 380DL.

Volvo-graveren losser M/S Cabal mens den ligger til kai i Bodø.

Volvo-graveren losser M/S Cabal mens den ligger til kai i Bodø.

Publisert Oppdatert
Skipper og medeier på M/S Cabal Magne Nilsen har snart tilbrakt 40 år på sjøen. Siden 2007 har han fraktet masser langs norskekysten, fra russergrensa i nord til Oslofjorden i sør.

Skipper og medeier på M/S Cabal Magne Nilsen har snart tilbrakt 40 år på sjøen. Siden 2007 har han fraktet masser langs norskekysten, fra russergrensa i nord til Oslofjorden i sør.

M/S Cabal har vært i hardt vær mer enn en gang. Bildet er tatt noen år tilbake i tid.

M/S Cabal har vært i hardt vær mer enn en gang. Bildet er tatt noen år tilbake i tid. Foto: Nordmani AS

Maskinfører Jan-Magne Larsen bruker fra fire til seks timer på å losse båten. Massen skal brukes til utbygging av kaia i Bodø.

Maskinfører Jan-Magne Larsen bruker fra fire til seks timer på å losse båten. Massen skal brukes til utbygging av kaia i Bodø.

Det er ikke slitasje på belter og undervogn som er den største utfordringen for en graver som står fast på en lastebåt. 365 dager i året går Volvo-graveren i et saltholdig arbeidsmiljø. Det er ikke sjelden at maskinen overskylles av saltvann. Under slike forhold er det viktig å ha beskyttet maskinen best mulig.

Syrefast

Skipper på M/S Cabal, Magne Nilsen, har snart 40 års fartstid på sjøen. Han er hjemmehørende i Bodø, men har nok tilbrakt mer tid på sjøen enn hjemme. Fraktebåten eies av Nordmani AS og ble kjøpt av selskapet i 2007. Den gang hadde båten en opprustet Kobelco-graver stående på dekk. Den ble byttet ut med en Volvo EC360BLC.

- Jeg hadde ikke greie på gravemaskiner, så grunnen til at det ble Volvo var serviceapparatet. Vi er avhenging av at maskinen fungerer som den skal når vi skal losse, sier Nilsen. Etter fem års tjeneste på Cabal brukes Volvo-graveren ved asfaltverket til Nordasfalt AS i Vika, Bodø. Vi besøkte anlegget og fikk tatt den seks år gamle Volvo-graveren i nærmere øyensyn. Det er tydelig at noen vet hva som skal til for å beskytte maskiner mot saltvann. Det var overraskende lite rust å se på 360-graveren.

Da den nye 380-maskinen ankom Norge i fjor vår ble den straks sendt til Volvo Maskins avdeling i Stavanger. Her har de ekspertisen som skal til for å forberede maskiner for oppdrag i saltholdig arbeidsmiljø. Maskinen ble demontert og de enkelte komponentene ble satt inn med beskyttende middel. Alle originale skruer og bolter er byttet ut med syrefaste, og det er lagt på et tykt lag med Tectyl på undervogna. Arbeidet tok nesten to måneder.

Tjære

Magne Nilsen forteller at de utover litt ekstra vedlikehold, smører alle hengsler ekstra ofte. I tillegg bruker han et gammelt triks for at skruer og bolter skal være enkle å løsne.

- Vi setter inn alle skruer med tjære. Det finnes masse "lurium" på boks, men etter min mening er det ikke noe som er på høyde med god gammeldags tjære for å hindre at skruene setter seg, sier Nilsen.

Det skjer rett som det er at graveren blir oversprøytet av saltvann når de er ute i åpen sjø. Da spyles maskinen ren med ferskvann så fort som mulig. Dette er selvfølgelig ikke mulig om det er for mange kuldegrader, da blir jo maskinen en stor isklump, men så fort temperaturen tillater det, vaskes den ren for saltvann. En annen utfordring er alt støvet som samler seg på maskinen under lasting. Nilsen forteller at når dette støvet blander seg med saltet, er det om å gjøre å få vasket den ren så fort som mulig. I vinterhalvåret brukes i tillegg motor- og kupévarmer for å holde det korrosive miljøet på avstand.

Gabbro

Da vi er ombord i M/S Cabal ligger den til kai i Bodø. Her losses masse som ble lastet dagen før ved pukkverket til Gabbro Nor AS. Steinbruddet ligger i Mjåsundneset, på sørsiden av øya Tomma i Nesna kommune. Mineralene i bruddet er gabbro, som har en tetthet på 2,85 g/cm3. Transport av masse fra bruddet kan kun utføres med båt.

- Båten lastes på 2 - 2,5 timer og vi bruker fra fire til seks timer på lossing. Vi kan laste opp til 1750 tonn, sier Nilsen. Massen de nå losser skal brukes til utbygging av kaia i Bodø. Volvo-graveren har fått forlenget stikka med 1,5 meter for å rekke ned til bunnen av lasterommet. Skuffa rommer to kubikk og er spesiallaget for bruk til lossing av lasterommet. Det ble forsøkt med en større skuffe, men den ble for bred til å laste opp asfaltbaljene på lastebilene.

Graveren står på en traverskran og den ene beltemotoren er koblet til krana, og brukes til å kjøre denne frem og tilbake. Den andre beltemotoren brukes til å belte graveren sideveis på krana. Begge beltene styres av en pedal, mens den andre pedalen styrer traverskrana. Med andre ord så kan ikke graveren svinges på beltene.

På spørsmål om hvorfor de ikke fjerner undervogna og monterer maskinen på en fast svingkrans på traverskrana, svarer Nilsen at det ville blitt dyrere og en del merarbeid ved montering og demontering av maskinen på båten.

Eneste som skiller Volvoen på M/S Cabal fra andre EC380-maskiner er "gangbrua" på førersiden og eksosrøret. Gangbrua er en sikkerhetsinstallasjon for å gjøre det trygt for maskinføreren under inn- og utstiging av førerhytta. Eksosrøret er vinklet ut mot siden for å lede eksosen vekk fra båtens styrhus når graveren står med hekken inn mot dette.

Bodø = båt

Mannskapet ombord på M/S Cabal jobber skift med fire uker på og fire uker av. I løpet av året frakter dem mange tusen tonn masse.

- All masse til Bodø fraktes inn med båt og rundt 70 % av all asfalt som produseres ved Nordasfalt AS i Vika, går ut med båt, forteller Magne Nilsen. - Vi henter tilslagsstoff til asfaltproduksjonen fra flere steder i landet og i 2012 fraktet vi totalt ca. 400.000 tonn. Av dette var mellom 130.000 - 150.000 tonn asfalt, sier han.

Nordmani AS som eier M/S Cabal eies av Nordasfalt AS (75 %) og Frengøy AS (25 %). Magne Nilsen eier 100 % av aksjene i Frengøy AS.

Nordasfalt AS ble etablert i 1988 og er en av de fremste aktørene innen produksjon og leveranser av asfalt i Nordland. Selskapets hovedkontor ligger i Bodø, med avdelingskontor i Narvik og Fauske. Årlig leverer selskapet i underkant av 200.000 tonn asfalt til offentlige og private prosjekter.

Volvo EC380DL har fått forlenget stikka med 1,5 meter, har bred gangbro på førersiden og er spesialpreparert for bruk i saltholdig arbeidsmiljø.

Volvo EC380DL har fått forlenget stikka med 1,5 meter, har bred gangbro på førersiden og er spesialpreparert for bruk i saltholdig arbeidsmiljø.