Sporing av maskiner og utstyr

Rygg Maskin AS fra i Randaberg har valgt et web-basert system for å forvalte og spore utstyr og verktøy.

Via ulike kilder som smarttelefon, RFID, strekkoder og GPS kan utstyr og verktøy spores.

Via ulike kilder som smarttelefon, RFID, strekkoder og GPS kan utstyr og verktøy spores.

Publisert Oppdatert

Hovedsakelig ønsker Rygg Maskin å bruke systemet til å forbedre deres interne leieberegning, forbedre utstyrets utnyttelse og for å ha en oversikt over hvor utstyr er lokalisert. Utover dette skal Rygg Maskin bruke systemet for tyverisikring, service og vedlikehold og for å forvalte sikkerhetssertifiseringer.

- I dag erfarer vi en rekke utfordringer med utstyrsforvaltningen som påvirker produktivitet og effektivitet. Hver gang vi beregner interne leiekostnader har vi diskusjoner over hvor mye hvert enkelt utstyr faktisk har blitt brukt på de enkelte prosjektene, sier Stein Nordal, økonomsjef hos Rygg Maskin.

- Nå kan TraceTracker Asset sørge for at vi har dokumentert informasjon på riktig sted til riktig tid. Det kan gi nøyaktige timer, klokkeslett og lokasjon over hvor utstyret ble benyttet. I tillegg kan vi effektivisere hvordan ressurser er delt mellom prosjekter, sier han.

I første fase skal løsningen gi oversikt over utvalgte arbeidsverktøy under kategoriene maskinutstyr og komprimeringsutstyr.

- Etter en evaluering av ulike type sporingsteknologier ble TraceTracker preferert som leverandør, da disse var mer rettet mot entreprenører og dekker våre behov nå og i fremtiden, sier Nordal.

- Vi er glad for å samarbeide med Rygg Maskin for å forvalte deres utstyr og effektivisere arbeidsprosesser, sier Geir Myrold, leder for Region Norden hos TraceTracker. I følge Myrold viser dette prosjektet hvor fleksibelt TraceTracker Asset systemet er.

Systemet viser utstyrsdata for alle typer utstyr og dataene kan komme automatisk via ulike kilder som smarttelefoner, RFID, strekkoder og GPS. Alt vises oversiktlig i det samme, enkle web-grensesnittet.

Rygg Maskin AS har tatt i bruk et web-basert system for å spore og forvalte maskiner og utstyr.

Rygg Maskin AS har tatt i bruk et web-basert system for å spore og forvalte maskiner og utstyr.