Sprenger 4.500 kubikkmeter fjell

Publisert Oppdatert

På den fem kilometer lange riksvegstrekninga fra Krossli til Hauggrend på rv355 er det snart sprengt vekk 4.500 kubikkmeter fjell for å få gode grøfter. I høst er det planalgt å bruke 6 millioner til asfaltering, skriver Vest- Telemark Blad.

I juli startet Seljord- firmaet G. Lauvstad diverse forarbeider før den planlagte asfalteringa av riksveg 355 frå Krossli til Hauggrend. Vegstrekninga går gjennom tre kommunar, men det meste av arbeidet skjer i Fyresdal kommune. På forhånd ble det gjort avtale med alle grunneierne langs veien om kjøp av et par meter ekstra bredde for å få til opprustinga.

Forarbeidet går ut på å sprenge grøfter, byte stikkrenner, masseutskifting og vegetasjonsrydding for å betre sikten og kjøreforholdene.

Få ut vannet

Langs vegen er det hogd rundt 80 kubikkmeter tømmer. Det som kanskje veifarende har lagt mest merke til er all sprenginga som skjer. Totalt vil det bli sprengt 4.500 kubikkmeter fjell på strekninga.

- Når me fyrst gjer vegopprusting, gjer me det ordentleg. Problemet mange stader er at om ein ikkje får ut vatnet blir det heller ikkje god veg, kommenterer byggeleder Jostein Eriksrød i Vegvesenet til avisa.

En del av den sprengte massen blir brukt på anlegget, og elles blir masse kjørt til deponi til bruk for senare høve.

- Me slakkar på skråningar her og der med noko av massen, men me måtte hatt meir pengar om ein skulle retta ut kurvene i området, seier Eriksrød, og påpeker at prosjektet nå handler om forarbeid og asfaltering.

Ingen sure miner

På det meste har entreprenøren hatt fem gravemaskiner og ti mann i arbeid på strekninga. I sitt første prosjekt for Vegvesenet konkluderer Gunvald Lauvstad med at trafikkavviklinga går greit mellom dynamittsalver og gravearbeid.

- Det er ingen sure miner blant sjåførane, og folk er bare glade for at arbeidet blir gjort, seier Lauvstad og Eriksrød.

- Me har høgt fokus på helse, miljø og tryggleik. Det er ein god del omsyn å ta i anleggstida, og det er gode rutinar på arbeidsvarsling og sprenging, legg Eriksrød til, og rosar jobben til entreprenøren.

Entreprenør Lauvstad har 2,5 millioner kroner for arbeidet sitt. Totalsummen for opprustingsprosjektet kommer opp i seks millioner kroner når asfalteringa er tatt med.

Forarbeidet er ferdig i midten av oktober. Planen er også å bli ferdig med asfalteringa i høst. Men om ikke været holder, kan det bli at det legges asfalt der det er grus på riksvegen etter forarbeidet. Pengene til å asfaltere er alt satt av til strekninga, og dermed vil de bli overført til neste år om man må vente til da med å asfaltere ferdig.