”Stå opp om morran”

Legg dere tidlig på kvelden, stå opp om morran, gjør jobben ordentlig. Det er nøkkelsetninger for ungdom som vil inn i anleggsbransjen.

anleggsteknikk skole elever utdanning

anleggsteknikk skole elever utdanning

Publisert Oppdatert

Gunnar Lia leder Opplæringskontoret for Anlegg- og Bergfagene i Oslo, Akershus og Østfold. Han er overbevist om at han vil treffe flere av dem som var på anleggsdagen på Skedsmo i slutten av september om ett års tid, når de skal velge videre skoleløp.

Anleggsteknikk VG2 er en kombinasjon av teori og praksis. I to år skal elevene ut i arbeidslivet hos utvalgte bedrifter i nærmiljøet, før fagprøven tas. - Det bedriftene har mest fokus på er fravær.

Derfor er rådet å stå opp om morran og legge seg om kvelden. Det gjelder også på skolen. Gjør jobben ordentlig, sier Gunnar Lia, som får en del spørsmål fra elever - særlig om lønn. - Lønna er rundt 30 prosent av fagarbeiders lønn i starten og den stiger i løpet av læretida til mellom 87 og 100 kroner.

Flere retninger

Lærer Espen Aanerud på Anleggsteknikk VG2 ved Skedsmo videregående skole forteller om en veldig praktisk rettet utdanning. På Nivå 2 er det 2-3 dagers praksis i uka og mye av det skolen gjør gjennom året er også praktisk rettet, kanskje med unntak av de aller kaldeste månedene.

- Undervisningen omfatter produksjon, bransjelære, prosjekt til fordypning (9 t/uke), uplassering, praksis i bedrift. I tillegg er det mulig å velge noen retninger. Vi har banemontørfaget, vei- og anleggsfaget, anleggsmaskinførerfaget, fjell- og bergverksfaget og asfaltlaget. - Vi ser også hvor viktig det er å trene på det riktige utstyret. Vi har begrensede midler og må få mest mulig ut av det vi har av utstyr, sier Aanerud.