Bygge- og anleggsvirksomhet, omsetningsstatistikk, 4. termin 2011

Stabil omsetningsvekst i bygg og anlegg

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på 46 milliarder kroner i månedene juli-august i år, en økning på 12,3 prosent fra året før.

Foto: Illustrasjon: Statistisk sentralbyrå

Publisert Oppdatert

Hittil i år har bedriftene i bygge- og anleggsnæringen omsatt for 181 milliarder kroner. Det er 10 prosent mer enn i de åtte første månedene i fjor.

For bedriftene som tilhører næringshovedgruppen oppføring av bygninger har omsetningen steget med 13,7 prosent i gjennomsnitt, sammenlignet med i fjor.

Bedriftene som i hovedsak driver med anleggsvirksomhet og spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, har i gjennomsnitt hatt en omsetningsvekst på henholdsvis 5,1 prosent og 8,4 prosent.

Store regionale variasjoner

Bygge- og anleggsbedriftene i Troms har hatt den største omsetningsveksten i årets åtte første måneder, totalt 22,1 prosent mer enn i samme periode i fjor. Bedriftene i Aust-Agder har den laveste økningen, med 0,9 prosent.

MEF hevder vi kan lære mye av å se på andre land som nylig har foretatt store investeringer på sine VA-anlegg.

MEF hevder vi kan lære mye av å se på andre land som nylig har foretatt store investeringer på sine VA-anlegg.