Starter veiarbeid på Mjønes

Denne uka starter anleggsarbeidet knyttet til Vegpakke Salten på riksvei 80, Mjøneskleiva.

Publisert Oppdatert

Arbeidene omfatter utbedring av vegen på en strekning av 1,2 km, blant annet gjennom en fjellskjæring som ble påbegynt i 1964. Det skal også utbedres 200 m i en sving på Kistrand. Vegen tilrettelegges for vegbredde på 10m med 1m midtfelt Det skal sprenges ut cirka 36.000 kubikkmeter fjell. Fordi anleggsområdet ligger nært jernbanen og trafikken på riksvei 80, settes det store krav til sprengningsarbeidene.

Hovedentreprenør er M3 Anlegg AS. Kontrakten er på 25 millioner kroner. Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding.