Statens arm er årelang

Skanska Norge AS og Veidekke ASA har gått med på å betale seks millioner kroner hver i erstatning for brudd på konkurranseloven på 1990-tallet. NCC Construction AS og Reinertsen AS stevnes med krav om erstatning. Staten gir seg ikke i den gamle prissamarbeid-saken.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Publisert Oppdatert

Nå er saken halvveis i mål etter at Statens vegvesen har inngått forlik med Skanska Norge AS og Veidekke ASA, som betaler seks millioner kroner hver i erstatning. Men det er fortsatt strid med NCC og Reinertsen.

- Da jeg begynte for ett år siden var dette to saker som lå der og blødde. Ingen er glade for å jobbe med disse sakene fra 1990-tallet, men det er nødvendig for at vi skal komme oss videre. Jeg skulle helst sett at vi fikk til et forlik med alle fire selskapene. Samtidig er det helt nødvendig å legge dette bak oss, om nødvendig gjennom rettsapparatet, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til TU.no.

Avtalen innebærer at Skanska Norge AS og Veidekke ASA hver betaler seks millioner kroner og at staten/fylkeskommunene dermed ser erstatningssaken i forhold til disse selskapene som endelig avgjort.

Fylkeskommunene vil få overført om lag 20 prosent av beløpet.

Statens vegvesen og Skanska AS/Veidekke ASA er enige om å arbeide videre med spørsmålet om at en betydelig del av beløpet kan benyttes til å intensivere arbeidet med å sikre konkurranseforhold i anleggsbransjen som i pakt med gode etiske normer og gjeldende regelverk på området, styrke innsatsen mot svart arbeid og arbeidet for å sikre at lønns- og arbeidsforholdene i bransjen er i samsvar med gjeldende regelverk (jf sosial dumping). Forslag om et slikt arbeid vil bli tatt opp med Samferdselsdepartementet.

- Jeg hadde gjerne sett at det hadde vært mulig å inngå avtale med alle involverte entreprenørselskaper, men jeg er tilfreds med at disse to selskapene på denne måten ønsker å avslutte saken og rette blikket framover, sier Moe Gustavsen til vegvesen.no.

- De forholdene som saken dreier seg om ligger rundt 10 år tilbake i tid, og mye har skjedd på dette området i denne perioden. I løpet av siste år har jeg hatt en serie møter med entreprenører og bransjeforeninger der selskapene/foreningene har redegjort for sitt arbeid for å sikre en ren bransje. Jeg føler meg trygg på at forholdene i bransjen nå er ryddige og i pakt med gjeldende regleverk. At de to selskapene ønsker å bidra i et arbeid for å sikre sunne forhold i bransjen, ser jeg på som en ytterligere bekreftelse fra selskapene om at de ønsker å sikre gode konkurranseforhold også i framtida, sier Vegdirektøren.

Vegdirektøren opplyser at det er tatt ut stevning med krav om erstatning overfor entreprenørselskapene NCC Construction AS og Reinertsen AS.