Statens vegvesen har inngått forlik med Reinertsen as

Statens vegvesen har inngått forlik med Reinertsen AS vedrørende påstått prissamarbeid på 1990-tallet. Fra før har Vegvesenet på samme vilkår inngått forlik med Skanska Norge AS og Veidekke ASA. NCC Construction AS er stevnet med krav om erstatning.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Publisert Oppdatert

Staten, Nordland fylkeskommune og Hordaland fylkekommune har inngått forlik med Reinertsen AS i verserende tvist om erstatningskrav knyttet til syv bruer (riks- og fylkesveg). Tilsvarende forlik er inngått med Skanska AS og Veidekke ASA. Kontraktene for de aktuelle bruene var til sammen på ca. 650 mill kroner.

Avtalen innebærer at hver enkelt betaler seks millioner kroner og at staten/fylkeskommunene dermed ser erstatningssaken i forhold til disse selskapene som endelig avgjort. Fylkeskommunene vil få overført om lag 20 prosent av beløpet.

Partene er enige om å arbeide videre med spørsmålet om at en betydelig del av beløpet kan benyttes til å intensivere arbeidet med å sikre konkurranseforhold i anleggsbransjen som i pakt med gode etiske normer og gjeldende regelverk på området, styrke innsatsen mot svart arbeid og arbeidet for å sikre at lønns- og arbeidsforholdene i bransjen er i samsvar med gjeldende regelverk (sosial dumping). Forslag om et slikt arbeid vil bli tatt opp med Samferdselsdepartementet.

- Jeg er glad at vi nå også i forhold til Reinertsen AS gjennom denne avtalen legger en vanskelig sak bak oss, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.