Steinknusing i Valldalen

Publisert Oppdatert

Arbeidet med knusing av steinmasser i Valldalen startes nå opp. Odda kommune har overtatt oversskuddsmassene fra utbedringen av Valldalsdemningen fra Hydro.

Arbeidet med knusingen er etter anbudskonkurranse tildelt entreprenør Oddvar Flatebø Maskinutleie as.

Entreprenøren har startet riggingen, og regner med å begynne på knusingen i løpet av uke 36. Arbeidet er beregnet ferdig medio oktober. Det vil i tillegg til knusingen foregå endel transportering av steinmasser i området. Store deler av den knustemassen skal benyttes til utbedring av Valldalsvegen fra avkjørsel ved E-134 og inn til Einungstølen. Dette arbeidet vil Odda kommune starte våren 2010.

Knusingen skal foregå der massene ligger i dag ved Einungstølen, ca 3 km fra avkjørsel fra E-134.