Steinsprekking uten dynamitt

Produktene Steinsprekker og Simplex System sprekker opp steiner og knauser uten bruk av dynamitt. De har vært på markedet i flere år og kan i enkelte tilfeller erstatte bruk av pigghammer.

fjellsprenging anlegg

fjellsprenging anlegg

Publisert Oppdatert

Produktene er kort fortalt ikke noe mer enn en haglepatron, vel og merke uten hagel. Den største forskjellen er at Steinsprekker avfyres manuelt, mens Simplex avfyres elektronisk.

Vi ble invitert av daglig leder Harald Jensen i Power Tools Norge AS, til å overvære en demonstrasjon om hvordan produktene virker. Jensen møter oss i et steinbrudd i Røyken, som drives av Jogra AS. Her tas det ut store blokker av Røykengranitt i bruddet som eies av Tor Oliver Gjersøyen. Vi tar oss opp i bruddet og finner to passende steiner som Jensen mener egner seg for å vise oss hvordan produktene virker.

- Dette er ikke høyeksplosive saker, produktene er industripatroner i faregruppe 1.4S, med unnr. 0323. Produktene kan transporteres i vanlig personbil uten merking. De skal allikevel behandles med respekt, sier Jensen. Tommelfingerregelen er 15 gram krutt pr. m3 stein, men maks 75 gram. Grunnen til at det er satt en øvre grense på 75 gram pr. borhull, er at svenske myndigheter har definert dette som maks ladning for at utstyret kan brukes uten bergsregningssertifikat, men med kompetansebevis for Steinsprekker. Det samme regelverket jobber Jensen også for at skal gjelde i Norge.

Et hull blir boret, fylles så med vann og en bunnladning plasseres i hullet. I toppen av hullet plasserer han Steinsprekkeren som er ladet med en avfyringspatron. Steinsprekkeren fungerer som en liten kanon og trykket fra denne avfyrer bunnladningen.

Steinen dekkes til med en dekkmatte og avfyringen gjøres via en 15 meter lang snor. Etter at Jensen har dratt i snora deler steinen seg pent og pyntelig i tre mindre biter. Vi blir fortalt at fordelen ved å bruke krutt, er at trykket blir borte like fort som det er på topp. Resultatet er kun et lite smell og ingen fragmenter som fyker av gårde.

- Dette er ikke utstyr for å flytte fjell, men et hjelpemiddel for å sprekke opp små knauser og steiner. Jeg driver med krutt og steinsprekking, ikke høyeksplosiver og sprengning, sier Harald Jensen.