Stenger Glomma til sommeren

Den planlagte faste forbindelsen på riksvei 108, Kråkerøyforbindelsen får drastiske konsekvenser for båttrafikken i Glomma i sommer. Vegvesenet stenger for båttrafikk i fra fire til seks måneder.

Rv 108 Kråkerøy Fredrikstad

Rv 108 Kråkerøy Fredrikstad Foto: vegvesenet

Publisert Oppdatert

- Det er selvsagt beklagelig for lystbåttrafikken, det ser vi. Og vi har sett på alternativer, sier prosjektleder Tor Stabbetorp til tungt.no.

- Men med tanke på hvilket arbeid det er å pæle for brufester og den nye vippebrua, er dette den beste og fremfor alt den sikreste måten å gjøre det på. Blant annet skal det en stor rigg på plass, og det er altfor tidkrevende og tungvint å flytte denne for eksempel for å åpne i helgene.

Stor sommertrafikk

- I første rekke lystbåter har jo stor glede av trafikk på Vesterelva i sommerhalvåret?

- Ja, absolutt. Nå regner Kystverket dette for å være en bi- farled, og det er ikke store næringstrafikken som går den veien. Noen få cruisebåter kjenner vi til, og det er beklagelig at disse blir direkte berørt. Men sett i den store sammenhengen er nok vi innstilt på å gjøre det på denne måten.

- Saken ligger nå til godkjenning hos Vegdirektoratet. Både direktoratet og Kystverket er innstilt på å stenge av løpet i de ukene pælingen finne sted.

- Når kan det skje?

- Nå er det ikke lagt ut som prosjekt enda, og det vil kanskje ikke skje før jul, men jeg blir ikke særlig overrasket om brikkene er på plass i løpet av våren. Det betyr at elveløpet stenges for eksempel fra april og fra fire til seks måneder framover, sier Stabbetorp til tungt.no