Bygge- og anleggsvirksomhet, ordrestatistikk, 4. kvartal 2011

Sterk økning i nye anleggsprosjekter

Entreprenørenes tilgang på nye anleggsprosjekter steg kraftig i 4. kvartal 2011. Verdien av beholdningen av anleggsprosjekter økte med 26 prosent i løpet av kvartalet.

Publisert Oppdatert

Ved utgangen av 2011 var verdien av entreprenørenes beholdning av anleggsprosjekter, målt i løpende kroner, 54 prosent høyere enn på samme tid året før. Det kan våre venner i Statistisk sentralbyrå melde.

I 4. kvartal 2011 steg verdien av næringens totale beholdning av bygge- og anleggsprosjekter med 11 prosent, dette etter å ha ligget stabilt gjennom årets tre første kvartaler. Verdien var 30 prosent høyere ved utgangen av året enn på samme tid i 2010.

Flere nye boligbygg

Etter å ha falt litt i 3. kvartal økte boligprodusentenes tilgang på nye boligprosjekter kraftig i 4. kvartal 2011. Verdien av beholdningen av nye boligbygg steg med 11 prosent i løpet av kvartalet, og ved utgangen av 2011 var verdien 42 prosent høyere enn året før.

I næringsbyggsektoren var det en moderat vekst i tilgangen på nye prosjekter gjennom hele fjoråret. I denne sektoren var verdien av beholdningen av nybygg, målt i løpende kroner, 15 prosent høyere ved utgangen av 2011 enn ved utgangen av 2010.

Stabilt i rehabiliteringssektoren

Sett under ett holdt rehabiliteringsmarkedet seg stabilt i både bolig- og næringsbyggsektoren i fjor. Ved utgangen av året var verdien av beholdningene på om lag samme nivå som året før.