Sterk svensk trio fra Uddeholm

Uddeholm blir Engcon Holdings forlengede arm i Norge og skal markedsføre og selge utstyr spesielt beregnet for anleggs- og transportbransjen.

Publisert Oppdatert

Uddeholms forhold til Engcon startet i 1995/96. I dag selges i første rekke tiltrotorer og vibroplater fra Engcon og i årene som er gått har særlig tiltrotorene fra Engcon blitt en stor salgssuksess i Norge. Det er etter hvert blitt nesten uvanlig å selge en ny gravemaskin her til lands uten hurtigfeste og tiltrotor.

Nå starter en ny æra for Uddeholm ved at også de to andre merkenavnene innen Engcon Holding, Mählers og Drivex, skal selges og markedsføres i Norge på linje med de tradisjonelle Engcon- produktene.

Kjøpte Mählers

Bakgrunnen er Engcon Holdings oppkjøp av Mählers i fjor, noe som ga Engcon-gründer Stig Engström kontroll over to sterke svenske merkenavn, Mählers på veivedlikeholdsutstyr til lastebiler og Drivex på veivedlikeholdsutstyr for hjullastere og store traktorer. - Oppkjøpet førte også til at Mählers og Mählers tidligere samarbeidspartner i Norge, Tellefsdal, skilte lag. Mählers har i dag en like sterk posisjon på det svenske markedet som det Tellefsdal har i Norge og Mählers skal nå prøve å ta opp kampen med Tellefsdal om de norske kundene.

Sluttkunden

- Drivex og Engcon vil ha mange av de samme anleggskundene, mens det først og fremst er påbyggere som er målgruppen for Mählers. Likevel er det sluttkunden som er den viktigste ambassadøren vår. Derfor vil vi være med på tre store norske messer i år, både MEFA-messen i Stavanger og Nord-norsk anleggsmesse i juni, samt Dyrskun i Seljord i september, forteller leder av Uddeholms virksomhet i Norge, Ragnar Vaksdal, til tungt.no.

Bildet: Engcon Holding får bred presentasjon i Norge via Uddeholm. Her er sjef for Uddeholms virksomhet i Norge, Ragnar Vaksdal, sammen med Engcon-gründer Stig Engström og Bent Ove Tofteng Uddeholm Anleggsprodukter.