Sterk vekst i sykefraværet i bygg- og anlegg

Veksten kom i det legemeldte sykefraværet og økningen er på 18,7 % for byggenæringen. Dette viser statistikk fra SSB basert på tall fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009.

Publisert Oppdatert

Årsaken er at krisen har slått hardt inn i konjunkturutsatte næringer i privat sektor. Det har ført til en økning i ledigheten og utstrakt bruk av permitteringer. Spesielt i bygg og anlegg har det vært behov for raske og omfattende omstillinger.

- Dette ser vi har gitt tydelige utslag i sykefraværet, sier advokat Ole Kjernlie i BNL.

Normalt forventer man at sykefraværet synker når arbeidsmarkedet strammes inn og ledigheten øker.

- Dette har ikke skjedd til nå, men erfaringer viser at det kan ta tid før en slik effekt kan observeres, understreker Kjenlie.