Sterkt 3. kvartal av Volvo CE

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) leverte et sterkt resultat i årets tredje kvartal. Justert for valutasvingninger økte salget med 58 prosent, sammenlignet med samme kvartal i 2009.

Volvo ce graver gravemaskin

Volvo ce graver gravemaskin

Publisert Oppdatert

Volvo gjør det også bedre enn det generelle verdensmarkedet og selger langt flere enheter. Også ordrebeholdningen har gått mye opp og lå 30.september 81 prosent høyere enn på tilsvarende tid i 2009.

Nå må den kraftige forbedringen også ses i lys av de dårlige resultatene for ett år siden. Derfor blir også prosentøkningene store. Men for Volvo CE er dette uansett gode nyheter som også får betydning for inntjeningen.

Driftsinntektene til Volvo CE lå på 1,330 milliarder SEK i tredje kvartal mot et driftstap på 787 mill. SEK i den samme perioden året før. Driftsmarginen lå på sunne 10,5 prosent i 3. kvartal sammenlignet med en negativ driftsmargin på 9,6 prosent i 3. kvartal 2009. - Vi opplever salgsøkninger i alle markeder. De modne markedene har frisknet til samtidig som etterspørselen fortsatt er sterk i de sterkest voksende økonomiene, sier Olof Person, president og konsernsjef i Volvo CE. - Lønnsomheten er forbedret som et resultat av høyere salgsvolumer, tett kontroll med kostnadene og bedre utnyttelse av kapasitet og produktivitet i våre industrisystemer.

Et høydepunkt i tredje kvartal var at Volvo CE oppnådde et Tier4i utslippssertifikat fra Environment Protection SAgency (EPA) i USA for sine lavutslipps D11, D13 og D16 anleggsmotorer. Det kom i kjølvannet av en lignende sertifisering i EU tidligere i år som slo fast at motorene tilfredsstilte kravene i Europas Steg IIIB-lovgivning.