Stiller miljøkrav til norske entreprenører

Norges største eiendomsaktør, Forsvarsbygg, stiller nå klare miljøkrav til entreprenører og underleverandører som vil ha oppdrag for dem.

Publisert Oppdatert

Forsvarsbygg ble nylig kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge, noe som betyr at entreprenører og underleverandører som vil ha oppdrag for Forsvarsbygg, enten må være medlem i Grønt Punkt Norge eller i en tilsvarende ordning.

Forsvarsbygg bygger drifter og selger eiendommer for Forsvaret. - Vi forvalter rundt 4,5 millioner kvadratmeter bygningsmasse fordelt på ca. 14.500 bygg og anlegg landet over, vi er bevisste på at virksomheten vår er satt til å forvalte fellesskapets ressurser og vi tar miljøutfordringene på alvor, sier administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen.

Forsvarsbyggs kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge er et klart signal til byggenæringen om å støtte opp om finansieringen av returordningene. Forsvarsbygg følger dermed opp intensjonen i regjeringens handlingsplan om miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp

Grønt Punkt Norge er redskapen næringslivet bruker for å oppfylle Norges og EUs krav til gjenvinning av brukt emballasje.

- Vår oppgave er blant annet å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje, sieer administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Bildet: Forsvarsbygg har blitt kontrollmedlem i Grønt Punkt Noreg. Her mottar administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg diplomet som bekrefter medlemsskapet av administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge. Foto: Arve Rosland