Stor interesse for tunnel

Statens vegvesen inviterte til åpent informasjonsmøte på Kråkerøy i Fredrikstad. Det var godt fremmøte og spørsmålene fra salen var mange.

Publisert Oppdatert

Tirsdag kveld, 31. mars, holdt prosjektet rv. 108 ny Kråkerøyforbindelse åpent informasjonsmøte vedrørende Bjølstadtunnelen. Det er ikke lenge til sprengingsarbeidene på tunnelen tar til for fullt mot slutten av måneden. Med Apenesfjellet i bakhodet så prosjektet det som viktig og ikke minst beroligende for beboerne på fjellet å invitere til et åpent møte der de kunne fortelle litt om prosjektet og det planlagte tunnelarbeidet. I overkant av 50 personer tok turen til Høgskolens store auditorium.

I tillegg til representanter fra prosjektledelsen var Harry Hærland fra Multiconsult og ingeniørgeolog Edward Iversen fra Vegdirektoratet til stede for å svare på de mange spørsmålene fra salen. Spørsmålene gjaldt alt fra rystelser og skader på hus til hvordan dyr kommer til å reagere på både lyd og rystelser.

Sprengingsarbeidene på selve tunnelen vil starte i slutten av april. Før den tid vil det være noe sprengingsarbeid i forbindelse med tunnelpåhuggene i begge ender. Tunnelen skal drives fra vest ved Bjølstadveien i retning øst mot rundkjøringen ved gamle Kråkerøybroen. Tunnelen får to kjørefelt og blir 440 meter lang inklusive tunnelportaler i begge ender.