Stor optimisme i øst

Volvo Maskins distriktsjef i Østfold ser lyst på den nærmeste fremtiden

Svein E. Olsen er optimistisk på vegne av distriktet. Bak han står en ny EC210 som skulle tas i bruk av Grimsrud AS etter messa på Svingen.

Svein E. Olsen er optimistisk på vegne av distriktet. Bak han står en ny EC210 som skulle tas i bruk av Grimsrud AS etter messa på Svingen.

Publisert Oppdatert
Svein Erik Olsen er optimist og ser mange store prosjekter i nedre Glomma-regionen.

Svein Erik Olsen er optimist og ser mange store prosjekter i nedre Glomma-regionen.

Svein Erik Olsen ser nå flere større prosjekter som er igang og flere som skal i gang. Som distriktssjef i Østfold ser han derfor med stor optimisme på bransjen i årene fremover.

Veiforbindelser

Arbeidet med nytt Østfoldsykehus er allerede i gang, men det er mange tilleggsjobber som kommer i kjølvannet av dette. Det må bygges vei, rundkjøringer og påkjøringer til E6 noe som er et betydelig oppdrag i seg selv. I tillegg vil det nok føre med seg krav om bedre veiforbindesle fra indre Østfold og fra Fredrikstad.

- Dette betyr uansett veldig mye for nedre Glomma regionen, forklarer Svein Erik Olsen.

Boligbygging og VA-oppdrag er det også en del av og han regner med at dette ikke vil minske.

Økning

Neste parsell på E18 gjennom Indre Østfold skal også igang og slike store jobber fører alltid med seg mindre tillegsjobber for lokale firmaer. Han ser for seg at veibygging vil være en av hovedaktivitetene i fylket frem til 2020. Det er flere større prosjekter som skal på plass, både Sarpsborg-pakka og Fredrikstad-pakka vil genere mye jobb.

- Vi ser at det er større håndtering nå enn i fjor, selv merker vi at bruktmarkedet også er økt, forklarer han.

Det merkes økt aktivitet i Østfold-markedet. Både på nytt og brukt er det god bevegelse.

Det merkes økt aktivitet i Østfold-markedet. Både på nytt og brukt er det god bevegelse.