Stor rive- og gjenvinningskontrakt for AF Gruppen offshore

AF Gruppen (AFG) er blitt tildelt en kontrakt med Statoil, på vegne av Gassco som operatør, om riving og gjenvinning av stigerørsplattformen B-11.

Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Publisert Oppdatert

I 2011 ble AF Gruppen tildelt kontrakt for fjerning av stigerørsplattformen H-7, med en opsjon på fjerning av stigerørsplattformen B-11. Det er denne opsjonen som nå er utøvd.

Installasjonen ligger i tysk sektor av Nordsjøen og har vært en del av distribusjonsnettet for eksport av gass til Europa. Kontrakten omfatter planlegging, prosjektering, fjerning , samt gjenvinning av hele installasjonen.

Miljøbase Vats vil bli benyttet som mottaksanlegg for arbeidene. Anlegget er Europas mest moderne mottaksanlegg for håndtering og gjenvinning av utrangerte petroleumsinstallasjoner.

Verdi på avtalen er ca. MNOK 500 eks. mva.

Arbeidene starter i 2012, og planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2016.

AF Gruppen har bygd opp kompetanse og kapasitet til å håndtere fjerning og gjenvinning av utrangerte petroleumsinstallasjoner. Det er derfor en anerkjennelse at Statoil på vegne av Gassco igjen har bekreftet valg av AF Gruppen som leverandør i dette markedet. Arbeidet gir ytterligere vekst innenfor vår miljøvirksomhet i Nordsjøen, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.