Stor Sisu-ordre fra forsvaret

Mens Europas lastebilfabrikker nærmest går på tomgang, har den minste produsenten av dem alle nok å gjøre. Det finske forsvaret har bestilt totalt 376 militære kjøretøyer fra Sisu. Det er omtrent 75% av det årlige byggeantallet ved den lille finske fabrikken.

sisu

sisu

Publisert Oppdatert

Den finske leverandøren av militære lastebiler Sisu Defence OY, skal levere 82 heavy duty Sisu 8x8, Sisu 6x6 og Sisu 4x4 off-road militære lastebiler til det finske forsvarets moderniseringsprogram for luftforsvarssystem og luftovervåkningssystem.

Lastebilene vil bli produsert ved Sisu Auto's fabrikk i Finland. Leveransene er planlagt til 2010 - 2014. Total verdi for Sisu Defence's del av prosjektet er ca 25 millioner €.

-Forsvarets nye prosjekter har en viktig rolle i Sisu Autos aktivitet i de kommende år. Sammen med det Finske forsvarets tidligere ordre på 234 Sisu 4x4 militære lastebiler (sommeren 2008), vil denne store anskaffelsebeslutningen styrke Sisu fabrikken framover, sier Administrerende Direktør Olof Elenius i Sisu Auto.

I følge Elenius er disse prosjektene til det finske forsvaret svært viktige for hele den finske bilindustrien, ved at den fremmer den innenlandske know-how og sysselsetting. Sammen med underleverandører vil Sisu Auto sysselsette flere hundre i arbeidet med forsking og utvikling, produksjon og oppfølging/service.

30 av kjøretøyene som skal leveres er av 3 akslede Sisu E13TP 6x6 modell serien. Disse lastebilene er bygd for å transportere NASAMs luftforsvarsutskytingsrampe. (Launcher), og vil ha Multilifts krokløftssystem og med "flat bed" for lasten.

For luftovervåkingsystemet skal Sisu Defence levere 12 stk heavy-duty 4akslede lastebiler av typen Sisu E13TP 8x8 model. Disse lastebilene vil være platform for Luftovervåkingsradarer.

Ytterlige 40 kjøretøyer er av typen Sisu A 2045 4x4 som ble introdusert høsten 2008. Disse lastebilene er ment som støttekjøretøy for Luftforsvar- og Luftovervåkingssystemene.

Norsk samarbeid

I leveransene relatert til Luftforsvarsprosjektet samarbeider Sisu Defence med den norske leverandøren av avanserte forsvarssystemer Kongsberg Defence & Aerospace AS. Dette prosjektet er en viktig milepel i markedssamarbeidet som ble etablert mellom de to firmaene i 2008. Den finske Forsvarsmaktens nye luftvernssystem bestilles fra Norge. Bestillingen er verdt ca. 340 millioner euro. Systemet skal i løpet av de nærmeste årene erstatte de russiske luftvernsrobotene som det finske forsvaret bruker i dag.

Det norske NASAMS-systemet benyttes allerede i Norge og Spania og skal snart tas i bruk i Nederland. I USA benyttes det for luftvernet rundt Washington.

Beslutningen om å skaffe de robotene som trengs tas senere. Det kommer til å koste ytterligere ca. 100 millioner euro. Systemet benytter samme amerikanske AMRAAM-roboter som finnes på jagerflyet Hornet.

Den finske forsvarsmakten skal også modernisere sitt radarsystem for 175 millioner euro.

Begge anskaffelsene inneholder en forpliktelse om industrielt samarbeid. Byggingen og monteringen av robotsystemet i Finland dekker ca. halvparten av motkjøpet og for resten av summen skal selgeren ordne bestillinger til den finske forsvarsindustrien. Kanskje det betyr at Sisu stiller sterkere når det norske forsvaret skal avgjøre hvem som skal levere nye lastebiler til dem om ikke så lenge? Salgsdirektør Joonas Uotila i Sisu Defence mener at samarbeidet med Kongsberg også vil gi større muligheter til å tilby ytterligere Sisu militære lastebiler til et bredere internasjonalt marked.

Pansrede

I Luftovervåkingsprosjektet samarbeider Sisu Defence med det fransk-amerikanske firmaet Thales Raytheon Systems. Dette samarbeidet gir også muligheter for ny eksport for Sisu Defence. På nåværende tidspunkt i samarbeidet med Thales Rayteon er det inkludert en opsjon angående et luftovervåkingssystem av samme type til Estland. Denne opsjonsleveransen, som besluttes senere, inkluderer 2 stk Sisu E 13TP 8x8 radarplattformkjøretøyer og 2 stk Sisu A2045 4x4 støttekjøretøyer.

I tillegg til dette skal det leveres 60 pansrede Sisu E13TP 8x8 militære lastebiler til det finske forsvaret. Leveransene vil starte i løpet av dette året. 20 av kjøretøyene som leveres er tenkt til bruk av den finske hurtigutrykningsstyrken til internasjonale operasjoner. På grunn av krevende operasjonelle forhold, vil disse kjøretøyene være beskyttet mot miner og prosjektiler. De resterende 40 kjøretøyene er ment for den finske hæren i Finland.

Forsvarsminister Jyri Häkämies tildelte kontrakten den 6. mai 2009, handelen inkluderer i tillegg til kjøretøyene, reservedeler, service og relatert trening. Totalverdi er ca 26 millioner €.

I tillegg så har det Finske Forsvar i 2008 bestilt 234 Sisu A2045 4x4 militære lastebiler, hvor produksjonen skal starte nå i 2009. Denne ordren inkluderer også en opsjon på ytterlig 200 Sisu kjøretøy av samme type.

I en tid da resten av Europas lastebilindustri sliter tungt med finanskrise, ser det ut til at det finske forsvaret gir god støtte til Europas minste lastebilprodusent. Til sammen har de nå bestilt 376 lastebiler av Sisu, og med tanke på at denne produsenten produserer mellom 500 og 600 lastebiler i året må det være en god følelse å ha slike kontrakter vel i havn.