Store gebyrer til Veidekke og NCC

Konkurransetilsynet har nå fattet endelig vedtak i asfaltsaken. Veidekke får et gebyr på 220 millioner kroner og NCC et gebyr på 140 millioner kroner for ulovlig samarbeid i perioden 2005–2008.

NCC har blitt ilagt rekordgebyr i den såkalte "Asfaltsaken". Illustrasjonsfoto.
NCC har blitt ilagt rekordgebyr i den såkalte "Asfaltsaken". Illustrasjonsfoto.
Publisert Oppdatert
Karin Stakkestad Laastad understreker at det kun er det selskapet som kommer først til Konkurransetilsynet med opplysninger, som kan oppnå fullt fritak for gebyr.
Karin Stakkestad Laastad understreker at det kun er det selskapet som kommer først til Konkurransetilsynet med opplysninger, som kan oppnå fullt fritak for gebyr. Foto: Helge Skodvin
- Dette er et grovt brudd på konkurranseloven, og vi har derfor ilagt høye gebyrer, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.
- Dette er et grovt brudd på konkurranseloven, og vi har derfor ilagt høye gebyrer, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer. Foto: Marit Hommedal

- Dette er et grovt brudd på konkurranseloven, og vi har derfor ilagt høye gebyrer, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Samarbeidet omfatter markedsdeling, pris- og anbudssamarbeid og utveksling av annen strategisk informasjon i forbindelse med asfaltanbud i Trøndelag.

Veidekke får amnesti

Veidekke kom til Konkurransetilsynet med opplysninger som førte til at saken ble avdekket, og søkte i den forbindelse om lempning (amnesti). Veidekke slipper derfor å betale gebyret på 220 millioner kroner.

- Konkurransekriminalitet er svært vanskelig å avsløre. Ordningen med amnesti har avgjørende betydning for vår mulighet til å avdekke saker om skjult samarbeid mellom konkurrenter, uttaler konstituert juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Hun understreker at det kun er det selskapet som kommer først til Konkurransetilsynet med opplysninger, som kan oppnå fullt fritak for gebyr.

Nærmere om saken

Det endelige vedtaket dreier seg om et samarbeid mellom Veidekke og NCC i forbindelse med inngivelse av tilbud til Statens vegvesen og Trondheim kommune. De to selskapene fordelte kontraktene mellom seg ved å utveksle informasjon om hverandres priser.

Konkurransetilsynet varslet gebyr også for et tilfelle av informasjonsutveksling i Møre og Romsdal i 2006. Dette forholdet er nå lagt bort, og det endelige gebyret er derfor noe lavere enn i det opprinnelige varselet.

Om prosessen

Konkurransetilsynet sendte varsel om gebyr til Veidekke og NCC i oktober 2011. Selskapene fikk opprinnelig frist til 9. desember 2011 til å uttale seg om tilsynets varsel.

I forbindelse med selskapenes utarbeidelse av tilsvar til varselet ba både NCC og Veidekke om innsyn i en betydelig mengde dokumenter. Fristen for å komme med merknader ble derfor utsatt til 31. august 2012.

Selskapenes merknader er vurdert og behandlet i det endelige vedtaket som foreligger nå.

- Vi beklager at det i selskapet har forekommet brudd på konkurranseloven.  Samtidig er vi tilfreds med at Konkurransetilsynets vedtak viser at lovbruddet ikke er et utslag av en ukultur i selskapet. Etterforskningen har bekreftet at det er én person som alene står bak ulovlighetene, og vedkommende er ikke lenger ansatt i selskapet, sier konsernsjef Terje R. Venold.

-Vi er fornøyd med at Konkurransetilsynet i sitt vedtak bekrefter at vi har oppfylt samarbeidsplikten, og vi setter pris på det profesjonelle og konstruktive samarbeidet vi har hatt med tilsynet helt siden vi selv varslet dem om saken, fremholder Venold.