Storkontrakt til AF Gruppen

AF Gruppen med stor anleggskontrakt i Møre og Romsdal

Pål Egil Rønn AF-gruppen

Pål Egil Rønn AF-gruppen

Publisert Oppdatert

AF Gruppen (AFG) er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av Rv. 70 Oppdølsstranda i Sunndal kommune på Indre Nordmøre.

Entreprisen gjelder 7 km rassikringstunnel og 2 km veg fra Sunndalsøra til Modalan.

Avtalen vil ha en verdi på MNOK 574 eks. mva.

Arbeidene omfatter tunnelarbeider, sprengning, masseflytting og komplett vegbygging inkludert asfaltarbeider.

Planlagt oppstart er september 2011. Entreprisen skal ferdigstilles innen juni 2014.