Storoppdrag til Veidekke for Bybanen i Bergen

Veidekke Entreprenør har inngått kontrakt med Bybanen Utbygging om bygging av 2,7 kilometer bane fra Lagunen til Sandsliveien. Oppdraget er verdt 634 millioner kroner ekskl. mva, og inkluderer blant annet en bro, to stasjoner og tre tunneler.

Distriktsleder i Veidekke, Stein Håvard Bjøru, og Roger Skogli, prosjektdirektør Bybanen utvikling.

Distriktsleder i Veidekke, Stein Håvard Bjøru, og Roger Skogli, prosjektdirektør Bybanen utvikling.

Publisert Oppdatert

Nå skal tredje og siste byggetrinn på Bybanen bygges, det vil si de siste fem parsellene fra Lagunen til Flesland flyplass. Når dette arbeidet blir ferdig i 2016, vil Bybanen trafikkere en strekning på 20 kilometer mellom Bergen Sentrum og Flesland flyplass.

Oppdraget Veidekke har fått, er den største entreprisen i tredje byggetrinn og består av 2,7 kilometer dobbeltsporet bane. Inkludert i denne strekningen er Steinsvikbroen på 60 meter, tre tunneler på til sammen ca 1,9 kilometer (Folldalstunnelen på 700 meter, Steinsvik­tunnelen på 570 meter og Solheitunnelen på 600 meter) samt to holdeplasser ved Råstølen og Sandslivegen.

Dette er tredje kontrakten for Veidekke med Bybanen. I tillegg til et mindre seksukers oppdrag på andre byggetrinn, bygde entreprenøren i 2008 og 2009 parsellen mellom Wergeland og Fantoft med to tunneler og tre stasjoner på bybanens første byggetrinn.

Veidekke starter opp arbeidene i august måned, og de skal være avsluttet i løpet av oktober 2015.