Største kontrakt på E18

NCC Construction har inngått kontrakt med Statens vegvesen om bygging av ny E18 i Østfold, etter et bud på 386,9 millioner kroner. Dette er den største enkeltkontrakten på prosjektet E18 Ørje-Vinterbro.

HER SKAL VEGEN LIGGE: På venstre side, prosjektleder Bettina Sandvin og byggeleder Jørn Arild Pettersen i Statens vegvesen. På høyre side NCCs team, med byggeleder Knut Hanssen, distriktssjef Marianne Eek og regiondirektør Håkon Tjomsland (i hvit skjorte).

HER SKAL VEGEN LIGGE: På venstre side, prosjektleder Bettina Sandvin og byggeleder Jørn Arild Pettersen i Statens vegvesen. På høyre side NCCs team, med byggeleder Knut Hanssen, distriktssjef Marianne Eek og regiondirektør Håkon Tjomsland (i hvit skjorte). Foto: Foto: Georg Ståle Brødholt

Publisert Oppdatert

Fakta om E18 Homstvedt-Melleby:

  • Det blir fire kilometer ny motorveg
  • Vegen får både to, tre og fire felter
  • En 150 meter lang tunnel får tre felter
  • Strekningen vest for tunnelen vil fremstå som smal firefelts veg
  • Øst for tunnelen mot Sverige blir det to felter.
  • Det blir fire nye broer på selve E18, en overgangsbro og tre kulverter.

NCC leverte det beste tilbudet for bygging av fire kilometer ny motorveg gjennom Eidsberg kommune. Byggestart kan ventes i august 2012 og her blir det både to, tre og firefelts veg.

- Vi synes det er spennende å få inn en ny aktør på E18-prosjektet, og ser at NCC har riktig kompetanse i forhold til oppgaven. Det er et krevende prosjekt med tunnel, broer og vanskelige grunnforhold, sier Bettina Sandvin, prosjektleder i Statens vegvesen.

En stor kontrakt

Det er inngått en såkalt målpriskontrakt, og partene skal nå forhandle om de siste detaljene. Det er lenge siden NCC har hatt oppdrag med vegbygging i Østfold, og ser nå frem til anleggsstart i august 2012.

- Det er en utfordrende jobb og er en av de største kontraktene vi har om dagen. NCC vil være tilstede over hele Norge og slike oppdrag vil vi svært gjerne ha, sier regiondirektør Håkon Tjomsland i NCC.

NCC forventer å sysselsette 40-50 mann, og vil rekruttere fagfolk både fra Indre Østfold og svensk side av grensen. De vil i mindre grad benytte underentreprenører og skal bruke et heleid selskap, Hercules AS til fundamenteringsarbeidet.

Lette masser gir høy pris

- Dette er en strekning med ekstra kostnader knyttet til bløte partier som krever bruk av lette masser som skumglass og Leca. I tillegg er det en kort tunnel der prisen per meter blir høy, sier byggeleder Jørn Arild Pettersen.

Det skal bygges ny motorveg med fem broer, tre kulverter og en 150 meter lang tunnel. Den får et felles løp med tre felter.

Resten av strekningen blir tofeltsveg, men vest for tunnelen vil sammenhengende forbikjøringsfelt bidra til at vegen fremstår som en smal firefeltsveg.

Har bygget mye tunnel

- Vi har god kompetanse på bygging av tunnel, men det er utfordringer knyttet til dårlige grunnforhold. Det er også vanskelig å få tilgang til deler av byggeområdet, da vi må krysse vassdrag for å komme fram, sier Knut Hanssen, prosjektleder i NCC Construction AS.

Veidekke vant den første kontrakten på strekningen E18 Melleby-Momarken. NCC har nå fått den andre etter tilbudet på 386,9 millioner kroner. Hele strekningen skal stå ferdig sommeren 2014.

NCC vil begynne med tømmerhogst i den nye vegtraseen fra 21.mai og planlegger anleggsstart i august 2012.