Stort etterslep på vedlikehold

- Vi stenger heller en bru framfor å gå på akkord med publikums trygghet, er veivesenets klare melding.

Det er totalt 17.300 bruer på riks- og fylkesveinettet og i følge veivesenet har alle en «helsejournal».
Det er totalt 17.300 bruer på riks- og fylkesveinettet og i følge veivesenet har alle en «helsejournal».
Publisert Oppdatert

Sikkerheten på bruene på og langs norske veier er aktuelt etter et rikt illustrert VG-oppslag om at 104 av 17.300 bruer har nedsatt bæreevne. Oppslaget er billedlagt med en rekke detaljbiler fra veivesenets inspeksjoner og den ødelagte Skjeggestad bru på E18 i Vestfold.

- For en saklig debatt bør man holde en kollaps som en følge av en brå, ytre hendelse – som et kvikkleireskred som rammet Skjeggestad bru - og dårlig vedlikeholdte bruer fra hverandre. Men bruene VG omtaler med nedsatt bæreevne står ikke i fare for å falle ned på grunn av dårlig vedlikehold, uttaler brudirektør Børre Stensvold i Statens vegvesen, i en melding på vegvesen.no.

 

Detaljert oversikt

Hver eneste veibru, gang- og sykkelbru, kulvert og ferjekaibru har en «helsejournal» hos Statens vegvesen. Det er 17.300 av dem på riks- og fylkesveinett.

- I fjor utførte våre folk 5.981 inspeksjoner. Vi vet om nær sagt hver eneste sprekk, avskalling og setningsskade. Jeg forstår at folk naturligvis kan føle uro når VG bringer bilder og detaljerte beskrivelser av skader på bruene. Men folk kan føle seg beroliget av at vi har en slik detaljert oversikt over konstruksjonene våre, sier Stensvold.

 

Ikke alt skinner

Bruene blir løpende utbedret og vedlikeholdt så langt veivesenets midler rekker. Men Stensvold legger ikke skjul på at bruene - som veinettet ellers - har et stort etterslep.

- Det er ikke alt som skinner. Våre rapporter om tilstanden på veinettet dokumenterer dette grundig. Svekkelser i konstruksjonen, sammen med skader som kan ha betydning for trafikksikkerheten blir tatt på største alvor. Vi stenger heller en bru framfor å gå på akkord med publikums trygghet, brudirektøren.

 

Tar affære

Når veivesenet ser tegn på svekkelser i en brukonstruksjon blir det foretatt en ny beregning av dens tåleevne. Et mulig tiltak er å skilte ned tillatt maksimal vekt, slik at det ikke er fare for at tunge kjøretøy skader brukonstruksjonen alvorlig.  Andre mulige tiltak er at tunge kjøretøy må kjøre med 100 meter avstand, slik det ble gjort på den gamle Minnesund-brua i en periode.

- Bruene faller ikke ned på grunn av manglende vedlikehold. Men det skjer at bruer skades alvorlig. Det typiske tilfellet er at tunge og høye kjøretøy river med seg, eller skader vitale deler, sier Stensvold.