Stort sprik på Vestfoldbanen

Publisert Oppdatert

Fem entreprenører leverte tilbud på UBT02 Barkåkerentreprisen,skriver anlegg.no.

Laveste tilbyder er Bærums-entreprenøren HAB Construction med 135.042 millioner kroner. Det er drøye 35 millioner kroner lavere enn Reinertsens tilbud på 170.760 millioner kroner.

Nærmest ligger NCC Construction på 143.051 millioner kroner fulgt av Arbeidsfellesskapet Arne Olav Lund/Seltor på 154.853 mill. kr. og Veidekke på 155.125 millioner kroner.

Barkåkerentreprisen omfatter 2 km jernbane i dagen samt bruer og kulverter. Ferdigstillelse blir sommeren 2011.

- Holm-Homestrandentreprisen som omfatter en 4 km lang jernbanetunnel blir lyst ut i løpet av høsten, opplyser utbyggingssjef Ole Konttorp i Jernbaneverket utbygging til Byggeindustrien.