Suksess i pukkverkene

Nordic Bulk AS har levert over 50 transportører i det skandinaviske markedet siden introduksjonen.

Publisert Oppdatert

Nordic Bulk AS har levert over 50 transportører av typen Nordic Transportøren siden introduksjonen i 2007. Kundene er i hovedsak sand og pukkverk, men selskapet har også levert til resirkulering og andre produksjonsbedrifter som bruker transportører.

Transportørene, som kan leveres som vange, fagverk eller brotransportører, leveres med standardiserte komponenter som markedet allerede er kjent med fra Nordic Bulk AS. Transportørene leveres standard i båndredder fra 500 mm til 1600 mm, men andre dimensjoner kan og leveres. Alle transportørene er levert til det norske og svenske markedet.

Nordic Bulk AS har en betydelig andel i det norske transportørmarkedet, og utviklingen av Nordic Transportøren er en viktig brikke i den videre ekspansjonen i dette produktsegmentet både innenlands og utenlands. Nordic Bulk AS, som i dag allerede driver design, salg, service og levering av nøkkelferdige produksjonsanlegg, besitter stor kompetanse innen design og drift av produksjonsanlegg for mineralbransjen, og transportørene er en viktig komponent i produksjonsanlegget.

Til tross for en utfordrende markedssituasjon i 2008 og 2009, skjerpet konkurranse og betydelige investeringer for fremtiden, er Nordic Bulk i stand til både øke omsetningen og sikre god inntjening i 2010.

- Salget av våre eksisterende og nyutviklede produkter går meget bra, sier markedsansvarlig i Nordic Bulk, Arne Kenneth Øvstebø.

- Gjennom kontinuerlig vekst de siste årene har vi i dag Norges mest komplette varehus i bransjen, som igjen fører til at vi har svært god leveringsdyktighet. - 2010 ligger an til å bli et godt år, vi forventer å omsette for totalt ca 75 millioner kroner, samt at vi vil fortsette å investere i fremtidig vekst, både med nye produkter, personell og andre strategiske vekstområder, sier Øvstebø.