Supersimulator på plass hos Risa

For kort tid tilbake var det snorklipping og offisiell åpning av en topp moderne gravemaskinsimulator på hovedkontoret til Risa AS på Nærbø.

De første maskinene i bestillingen på totalt 27 gravemaskiner.

De første maskinene i bestillingen på totalt 27 gravemaskiner.

Publisert Oppdatert
Også konsernsjef Bjørn Risa ble utfordret til å vise sine ferdigheter i simulatoren.

Også konsernsjef Bjørn Risa ble utfordret til å vise sine ferdigheter i simulatoren.

Ordfører i Hå kommune Mons Skrettingland til venstre med robust saks for snorklipping, godt hjulpet av fylkesordfører i Rogaland Janne Johnsen.

Ordfører i Hå kommune Mons Skrettingland til venstre med robust saks for snorklipping, godt hjulpet av fylkesordfører i Rogaland Janne Johnsen.

Til stede var både fylkesordfører i Rogaland Janne Johnsen, og ordfører i Hå kommune Mons Skrettingland. Begge fikk prøve simulatoren i en uhøytidelig konkurranse med en av Risas beste maskinførere.

Risa-konsernet har i lang tid hatt sterk fokus på arbeidet med rekruttering. Selskapet har lagt ned en stor innsats for å synliggjøre mulighetene i bransjen overfor skoleverket, først og fremst på ungdomstrinnet og i de videregående skolene. Men til og med barnehager har fått oppmerksomhet, blant annet gjennom utdeling av røde T-skorter med påskriften "Når æg verte store, ska æg arbeida sjå Risa".

Simulator

De senere årene har Risa tatt inn et 20-talls lærlinger hvert år. I 2012 blir det tatt inn 26 lærlinger, og målet er å komme opp i 50 lærlinger årlig i løpet av tre år. I tillegg til maskinførerfaget kan Risa-konsernet tilby lærlingplasser innenfor en rekke forskjellige fagområder. Simulatoren blir en viktig brikke i det videre arbeidet med rekruttering.

Risa har inngått avtale om levering av 27 nye Volvo gravemaskiner i 2012. En viktig del av denne avtalen er opplæring av sjåfører og oppfølging av maskinene over tid. Det fokuseres spesielt på økonomisk kjøring for å redusere dieselforbruk og slitasje. Etter at Risa fikk se og prøve Volvos gravemaskinsimulator under "Vei og anlegg" ble beslutningen tatt om å investere i en egen simulator for bruk i konsernet.

Autentisk

- En investering for framtiden, og en investering for rekruttering og kompetanse, sier konsernsjef Bjørn Risa, om den nye og unike gravemaskinsimulatoren som skal prege resepsjonsområdet i Risabygget. Det er en vanvittig bra simulator og den første av sitt slag her i Rogaland. Vi er for øvrig den eneste entreprenøren på landsbasis som har en slik, sier han. Ifølge Risa er simulatoren ekstremt autentisk og virkelighetsnær.

- Her kan skoleelever få en innføring i hvordan man skal bruke en maskin. I tillegg vil maskinen være fruktbar i opplæring med hensyn til effektivitet, produktivitet og graveteknikk, men også hva gjelder forbedring for etablerte maskinførere. Det er en betydelig investering, men den kommer garantert til å tjene sitt formål, sier Risa.

Ordfører Mons Skrettingland gikk seirende ut av konkurransen etter snorklippingen, godt hjulpet av handicap-poeng og noe erfaring fra gravemaskinkjøring i yngre år.

I forbindelse med åpning av simulatoren ble ytterligere to nye gravemaskiner overlevert. Her har Bjørn Risa funnet seg til rette bak spakene i en Volvo EW160D hjulgravemaskin.

I forbindelse med åpning av simulatoren ble ytterligere to nye gravemaskiner overlevert. Her har Bjørn Risa funnet seg til rette bak spakene i en Volvo EW160D hjulgravemaskin.