Svak start for Veidekke

Veidekkes virksomhetsområde Industri varsler om en svak start på året. Området omfatter asfalt, veivedlikehold, pukk og grus og gjenvinning.

Publisert Oppdatert

Resultatet i kvartalet blir omtrent -180 millioner kroner mot -119 millioner kroner i 2008, skriver selskapet i børsmeldingen.

Årsaken til resultatnedgangen fra første kvartal 2008 er knyttet til tre forhold, melder Hegnar.no i dag.

Først og fremst har det vært nødvendig å foreta tilpasninger og omstrukturering av region Midt-Norge i asfaltvirksomheten. Samlet er det her gjort prosjektnedskrivninger og avsetninger på varelager for til sammen 27 millioner kroner i kvartalet, heter det videre.

For det andre har virksomhetsområdene gjenvinning samt pukk og grus fått en volumreduksjon mot private kundegrupper på nær 30 prosent som følge av den generelle aktivitetsnedgangen innen bygg- og anleggsnæringen.

Og for det tredje gjør sesongsvingningene i Industri første kvartal til et utgiftskvartal og en normal kostnadsøkning blir da ekstra merkbar.