Tar doktorgrad på tining

Skal bruke de neste tre årene på å dokumentere og teste effektiviteten av Heatworks nyutviklede teletinekonsept.

Heatwork Doktorstipendiat Svein-Erik Sveen

Heatwork Doktorstipendiat Svein-Erik Sveen

Publisert Oppdatert

Teletinemetoden som er videreutviklet av Heatwork er spesielt tilpasset tining av frossen jord ved hjelp av direkte varmeoverføring, også kalt konduksjon. Bedriftens erfaringer med denne måten å tine frossen jord på, viser en tilsynelatende betydelig forbedret effekt sammenlignet med tradisjonelle metoder. Årsakene til dette, og mekanismene som ligger bak, er nettopp temaet for doktorgraden Svein-Erik Sveen legger opp til å fullføre i 2012.

Forskningsprosjektet omfatter kunstig tining av sesongmessig frossen grunn og utføres i nært samarbeid med HeatWork. Bedriften er også med på å finansiere høgskolens etablering av et fullskala forskningslaboratorium ute, i realistiske omgivelser. Frost i jord laboratoriet vil stå sentralt i feltarbeidet Sveen skal utføre de nærmeste årene. Her vil blant annet variasjoner i temperatur- og fuktforhold i flere typer jordsmonn bli undersøkt, under kunstig opptining ved hjelp av Heatworks tinekonsept.

"Samarbeidet med HeatWork sikrer relevansen av mine feltforsøk og gir samtidig HiN et flunkende nytt feltlaboratorium for videre forskning innen frost i jord problematikk. For meg er dette svært motiverende fordi resultatene av min forskning trolig kan omsettes direkte i forbedringer av produktet og kanskje bidra til nye bruksområder. Det vil i så fall være et skoleeksempel på en vellykket kobling til lokalt næringsliv med reell nytteverdi for begge parter, en vinn-vinn situasjon", sier Sveen.

Børre Simonsen, daglig leder i HeatWork, berømmer kunnskapen bedriften får tilført gjennom samarbeidet med HiN og kaldt klima satsningen. Han mener kunnskapen om hva som skjer ved innfrysning og kunstig tining av grunn er viktig for at HeatWork i dag er ledende i Europa på produksjon og salg av maskiner for varme og teletining.

"Vi får bedre innsikt i forutsetninger og hva som skjer når frossen jord tines med vårt konsept.

For våre kunder vil dette gi trygghet i at vi kan dokumentert våre påstander, med bakgrunn i resultatene forskningen og denne doktoravhandlingen gir. For oss er dette også viktig for videreutvikling av maskiner og øvrige produkter. Som markedsleder innen konseptet varme og teletining, er det for oss avgjørende å være fremst innen forskning og utvikling i bransjen," sier Børre Simonsen.

HeatWork AS er utvikler og produsent av konsepter innen oppvarming og teletining for det europeiske markedet. Fabrikken er lokalisert i Narvik, og startet produksjonen i 2005 etter en omfattende utviklingsperiode. HeatWorks kunder er i hovedsak maskinentreprenører, anleggsgartnere, utleieselskap, kommuner og aktører innen bygg og anlegg. HeatWorks forhandlere i Finland/Baltikum/Russland er Konekesko Oy, og i Sør-Norge, Nanset Standard AS.

Svein-Erik Sveen (tv), Phd candidate, jobber i dag ved Høgskolen i Narvik hvor han skal ta sin doktorgrad på Artificial Thawing of Seasonally Frozen Ground.